گزارش عملکرد ستاد آمار نفوس و مسکن شهرستان

نفوس و مسکن 1390جناب آقای فروزان فرماندار شهرستان جوین در نشست خبری که به جهت ارائه گزارش به محافل عمومی در خصوص آمار نفوس و مسکن شهرستان با خبرنگاران اهل رسانه برگزار شده بود گزارش مبسوطی را  به شرح ذیل ارائه نمود .

الف – گزارش عملكرد ستاد سر شماري

 • به محض دريافت نامه استاندار محترم خراسان رضوي مبني بر دستور رياست جمهوري و ابلاغ تشكيل ستاد سر شماري در مورخه 8/5/90با ابلاغ حكم فرماندار محترم شهرستان جوين به عنوان مدير اجرايي ستاد سر شماري عمومي نفوس و مسكن توسط آقاي دكتر نياوند معاونت بر نامه ريزي استان و مدير اجرايي استان ستاد رسما تشكيل و معاونتهاي اجرايي و فني و آموزشي و رابط آماري شهرستان انتخاب شدند.
 • در نخستين گام و بر اساس تجربيات سنوات قبلي حوزه بندي شهرستان و پيش بيني ماموران سر شماري و باز بينان و    بر اساس نامه استان انجام وبر نامه ريزي ابتدايي انجام گرفت.
 • ثبت نام از متقاضيان بر اساس اعلام استان از مورخه 10 / 5 /90 در سامانه مر كز آمار شروع و تا پايان آخرين مهلت تمديدي 263نفر ثبت نام كردند كه به صورت روزانه توسط كارشناسان فناوري فرمانداري رصد شده و مشخصات آنان گرفته مي شد.
 • اطلاع رساني و فراخوان  جهت ثبت نام ماموران و همكاران ستاد از كانالهاي مختلف نظير نصب بنر – پارچه نوشته  و...... تريبون نماز جمعه و اطلاعيه بين مردم و نهادها به اطلاع عموم رسانده شد.
 • بعد از پايان مهلت ثبت نام در فراخواني بوسيله پيامك از كليه ثبت نام كنند گان دعوت شد تا مدارك لازم را جهت گزينش به ستاد سر شماري واقع در فرمانداري تحويل نمايند كه در اين راستا 240 نفر مدارك خود را تحويل نمودند.
 • گزينش افراد شركت كننده در كلاس با حضور كارشناسان فني و معاونت فني و آموزشي و معاونت اجرايي بر اساس مدرك تحصيلي بومي بودن سن داوطلب  و ساير متغير ها نظير تاهل و تعهد داشتن وسيله نقليه به ميزان 20درصد مازاد بر نياز انجام شده است.
 • معاونت فني و آموزشي شهرستان به همراه 5 كارشناس به مدت 14روز در آموزشهاي مرحله دوم سر شماري نفوس و مسكن در مشهد مقدس از تاريخ 26 / 6 / 90 تا 7 / 7 / 90 شر كت كردند كه از بين آنان مدرسين مرحله سوم و كارشناسان فني و آموزشي شهرستان انتخاب شدند.
 • كلاسهاي مرحله سوم آموزش عمومي همزمان با سراسر استان در روز شنبه 16 / 7 / 90 با نطق فرماندار و مدير اجرايي ستاد سرشماري شهرستان  شروع شده و تا پايان روز پنج شنبه مورخه 28 / 7 /90 ادامه خواهد يافت.
 • فراگيران دعوت شده 70نفر ( 24 آقا و 46 خانم ) در قالب دو كلاس به در مكان هلال احمر جوين در كلاسها شركت كردند.
 • عمليات ميداني در روز دوشنبه مورخه 25 / 7 /90 همزمان با سراسر استان بر گزار و فراگيران كلاسها در قالب گروهاي 5 نفري بر اساس نقشه پوشه هاي ارسالي از استان در مناطق مختلف شهر با مراجعه به درب منازل كا اجرايي را شروع كردند.

ب- چه كار هايي انجام شده و وضعيت شهرستان به چه صورت است :

 1. حوزه بندي شهرستان و افراد همكار به تعداد عامل و تفكيكي 43نفر مامور 11 نفر بازبين 11نفر كارشناس گروه 3 نفر كارشناس بازبين و 3نفر كارشناس فني و اجرايي كه از بين شركت كنند گان در كلاس انتخاب خواهند شد.
 2. اطلاع رساني به مردم انجام شده و ميبايست از طريق رسانه هاي گروهي و محلي در تمهيداتي جدي مردم را با اين امر آشنا و لزوم همكاري با مامورين را ياد آوري كنند.
 3. شهرستان جوين از نظر وضعيت و چينش نيروها با توجه به اينكه اولين تجربه سر شماري  شهرستان است الحمد الله در وضعيت مطلوبي قرار داريم و وضعيت نيرو ها كه همه از جوانان پر شور و با سواد هستند (25درصد فراگيران فوق ليسانس هستند ) بسيار خوب است در عمليات ميداني به اين نتيجه رسيديم كه از نظر تفهيم مفاهيم در جايگاه خوبي هستيم اشكالات اغلب به بي دقتي در پر كردن فرم شماره 2 خانوار مربوط مي شود.

 

ج – چند نفر در كار اجرايي مشغول فعاليت هستند ؟

به عبارتي همه شهرستان ولي آنچه در ارتباط مستقيم هستند عبارتند از 1- مدير اجرايي (فرماندار ) معاونت اجرايي (معاون فرماندار ) معاونت فني و آموزشي 3 تا كارشناس مسئول فني 11بازبين 3تا كارشناس بازبين 11 كارشناس گروه 43 مامور سر شماري مسئول پشتيباني  مسئول اداري مالي و دفتري مسئول روابط عمومي و تبليغات هركدام يك نفر

د- در خواست از مردم

 • همكاري همه جانبه  به نحوي كه اگر احساس مي كنند مثلا در فلان تاريخ مامور مراجعه مي كند با توجه به اينكه فصل كار و برداشت چغندر است ولي سعي كنند يكي از افراد مطلع خانوار حتما حضور داشته باشد
 • اطلاعات صحيح و درست كه پايه صحيح آمار و برنامه ريزياست
 • اطمينان از اينكه آمار و اطلاعات خانوار محرمانه است و به هيچ وجه در اختيار هيچ كس قرار نمي گيرد مگر در قالب داده ها و تحليلهاي گروهي

هـ - امكاناتي که در جهت ستاد فراهم شده و همكاري دستگاها به چه نوع است؟

كلاسهاي آموزشي در محل كلاسهاي هلال احمر و امكانات كلاسها نظير وايت برد پرده پروژكتور  صندلي دسته دار و ..... كه الحمد لله با پيگيري اعضاي ستاد مستقر در فرمانداري به خصوص معاونت انجام شده است و بر اساس نامه استاندار محترم و نامه منضم معاونت محترم توسعه منابع انساني رييس جمهوري كليه دستگاها ملزم به همكاري شده اند كه از همه تشكر مي شود به خصوص آموزش و پرورش ، هلال احمر  ، شهرداري  و دانشگاه پيام نور

 
Valid CSS!  Valid XHTML 1.0 Transitional