پرتال شهرستان جوین - صفحات http://www.joveyn.ir The RSS service of Joveyn Portal. fas http://www.joveyn.ir/images/arts/rss_logo.png Joveyn Portal http://www.joveyn.ir 100 152 "Joveyn Portal" RSS service 2011 , Joveyn Portal (JVN) info@joveyn.ir (info) info@joveyn.ir (info) Sun, 25 Sep 22 11:43:44 +0000 خواجه شمس‌الدین محمد جوینی <p><img src="https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/24/4/157686812.jpg" alt="درباره خواجه شمس&zwnj;الدین محمد جوینی" itemprop="image" title="درباره خواجه شمس&zwnj;الدین محمد جوینی" width="533" vspace="10" hspace="10" height="533" border="1" align="left" /></p> <p class="summary introtext" itemprop="description">خواجه شمس&zwnj;الدین محمد جوینی یکی از کارآمدترین وزرای ایرانی در دوره مغولان به شمار می&zwnj;رود که نقش بسیار تاثیرگذار و پراهمیتی در حیات دیوانی ایران، آن هم در بحرانی&zwnj;ترین دوران حیات اجتماعی بر عهده داشت، وی در نشر علم، عمران و آبادی تا جایی پیش رفت که می&zwnj;توان از او با عنوان یکی از احیاگران فرهنگ و مراکز علمی ایران در دوره مغول نام برد.</p> <p style="text-align:justify">منصب وزارت، یکی از بااهمیت ترین مناصب در سلسله مراتب حکومت&zwnj;های ایران از دوران ساسانیان به شمار می&zwnj;رفت. با ورود اسلام به ایران اهمیت این جایگاه دوچندان شد و نیاز فاتحان عرب، ترک و مغول به تجربیات ایرانیان در اداره امور حکومتی بیشتر شد زیرا آنها برای اداره کشور بزرگی مانند ایران به وزیران و سیاستمداران ایرانی نیاز داشتند و بدون آنها اداره حکومت غیرممکن بود در نتیجه، بیشتر مواقع این وزیران بودند که ادارۀ امور را در دست داشتند.</p> <p style="text-align:justify">خلفا و سلاطین هم تا زمانی که از طرف آنها احساس خطر نمی&zwnj;کردند به این وضع راضی بودند، بنابراین آنها برای پیشرفت در کشورداری چاره&zwnj;ای جز تعیین وزیر نداشتند اما یکی از تأثیرگذارترین دوره ها&nbsp;در تاریخ فرهنگی ایران دوران پر فراز و نشیب حمله مغولان به ایران و تأسیس حکومت ایلخانان است.</p> <p style="text-align:justify">حملات مغولان به ویرانی شهرها و به دنبال آن، به قول ابن&zwnj;خلدون، &laquo;زایل شدن تمدن&raquo; منجر شد اما حمله آنها نه تنها باعث نشد، ایران از میان برود و مغلوب مغول ها شود، بلکه از آنجا که مهم&zwnj;ترین مساله برای مغولان ادارۀ نواحی تصرف&zwnj;شده در ایران بود، توجه آنها نیز پیش و بیش از همه به وزرای ایرانی و به کار گرفتن ایرانیان در تمام امور حکومتی و اداری جلب شد. در چنین شرایطی بود که وزیران و دیگر دیوانیان کوشیدند با تسلط بر امور دیوانی خواسته&zwnj;های خویش را در زمینه&zwnj;های گوناگون عملی کنند. (۱)</p> <p style="text-align:justify">یکی از مهم ترین این وزیران ایرانی که نقش بی بدیلی در اداره امور در دوران ایلخانان ایفا کرد، خواجه شمس الدین محمد جوینی بود که در ادامه به گوشه&zwnj;ای از زندگی این وزیر کاردان و با درایت پرداخته می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align:center"><a href="https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/24/3/157686832.jpg" data-fancybox="gallery" title="درباره خواجه شمس&zwnj;الدین محمد جوینی"><img alt="" src="https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/24/3/157686832.jpg" width="694" height="533" /></a></p> <p style="text-align:justify"><strong>زندگینامه</strong></p> <p style="text-align:justify">خواجه شمس&zwnj;الدین محمد جوینی در روستای آزادوار در جوین دیده به جهان گشود. از تاریخ دقیق تولد وی اطلاعی در دست نیست. علوم ادبی را نزد عمادالدین قزوینی قاضی نخجوان فراگرفت. وی به عربی و فارسی شعر می&zwnj;سرود و به دلیل کاردانی و دانش بالا خیلی زود به سیاست ورود کرد و بعدها وارد خدمات دولتی شد و وزارت فرمانروایان مغول از جمله هلاکو خان، اباقا و&nbsp; احمد تکودار را بر عهده گرفت. شخصیت علمی و رعیت پروری او چنان بود که خواجه نصیرالدین طوسی کتاب اوصاف الاشراف در عرفان و سیر و سلوک را به نام وی و برای او به رشته تحریر درآورد و همچنین دبیران قزوینی حکیم، نام&nbsp;کتاب مشهور شمسیه را در منطق به نام وی تصنیف کرد. فرزندان خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان: به نام های یحیی، فرج الله، مسعود، اتباک، بهاء الدین محمد و شرف الدین هارون (داماد المعتصم بالله) هریک به نوبه خود از ادیبان و دانشمندان زمان خود به شمار می&zwnj;آمدند.</p> <p style="text-align:justify"><strong>احیاگر فرهنگ و مراکز علمی ایران در دوره مغول</strong></p> <p style="text-align:justify">با ورود شمس الدین جوینی به دستگاه اداری ایلخانان فرصتی پیش آمد تا این وزیر کاردان از موقعیت ایجاد شده به نفع کشور بهره&zwnj;گیری کند. البته نه تنها شمس الدین جوینی بلکه خاندان وی هنگام حمله مغولان به ایران با پشتکار و زیرکی به احیای تشکیلات اداری و فرهنگی ایران پرداختند. این خاندان یکی از قدیمی&zwnj;ترین و مشهورترین خانواده&zwnj;های ایرانی بودند که حتی در دولت های سلجوقیان، خوارزمشاهیان و سپس مغولان همواره مصدر خدمات مهم و مشاغل بزرگ بودند. در زمان هلاکوخان مغول، شمس&zwnj;الدین محمد جوینی که یکی از کارآمدترین وزیران این دوره بود، وارد دستگاه دیوانی شد. وی ابتدا در دستگاه هلاکو به مقام صاحب&zwnj;دیوانی رسید و سپس وزیر اعظم کل مملکت حکومت ایلخانی شد و به قول رشیدالدین همدانی <strong> &laquo;دست او در حلّ و عقد و رتق و فتق مصالح امور مطلق گردانید&raquo; </strong>&nbsp;شمس&zwnj;الدین از همان ابتدای کار، اهل دانش را به دور خود گرد آورد و بر کارهای حساس گماشت و با جلب و تشویق آنان سبب شد تا حد امکان حالت یأس و دلمردگی ناشی از حمله مغول&zwnj;ها را از صاحبان فرهنگ دور گرداند. همچنین به نوسازی و بنای مراکز فرهنگی چون مدارس، مساجد و خانقاه&zwnj;ها پرداخت. وی که از بزرگترین وزرا و نویسندگان این دوره بود، مدت ۲۹ سال با قدرت و درایت ممالک مغول را اداره کرد و اسباب شوکت دولت هولاکو و جانشینان او شده بود. بعد از مرگ هلاکوخان، اباقاخان فرزند وی به دلیل کاردانی و مدیریت بی مانند شمس الدین جوینی، وی را در مسوولیت خود ابقا کرد و حتی حکومت اصفهان و بخش بیشتر عراق عجم را در همان سال به بهاءالدین جوینی برادر وی واگذار کرد. (۲) مقارن ورود بهاءالدین به اصفهان، این شهر دستخوش آشوب و ناآرامی بود و او همانند پدرش با اقتدار اصفهان را از آشوب به دور کرد به گونه ای که کسی را یارای نافرمانی و تجاوز و دزدی نبود(۳)</p> <p style="text-align:justify">بعد از مرگ اباقاخان برادر وی تکودار ایلخان شد. او که از مادر مسیحی بود و نام مسیحی نیکلا را بر خود داشت، نخستین ایلخان مغول است که به اسلام روی آورد و نام احمد را برگزید. مورخان گرویدن تکودار به اسلام و چرخش بنیادین در سیاست خارجی و داخلی ایلخانان مغول را در نتیجه تلاش های خاندان جوینی به &zwnj;ویژه خواجه شمس&zwnj;الدین محمد جوینی صاحب دیوان می&zwnj;دانند. محمد بن علی&nbsp;شبانکاره&zwnj;ای&nbsp;مورخ و نویسنده&nbsp;سده&nbsp;هشتم می&zwnj;نویسد: ا<strong>حمدخان مسلمان بود و مایل [به] ملت مصطفوی. صاحبدیوان در آن کار جان بر میان بست... و احمدخان همه کار فرا خواجه گذاشت و کار مملکت قرار گرفت</strong>.(۴)</p> <p style="text-align:justify">بنابراین باید گفت خاندان جوینی از فرهیخته&zwnj;ترین خاندان&zwnj;های ایرانی در دوران اولیه حکومت ایلخانان مغول در ایران محسوب می شوند که نقشی موثر در پاسداری از میراث دینی و فرهنگی این سرزمین و جلب مغولان به آن ایفا کردند و حتی در این راه جان خود را از دست دادند. این وزیر نامدار علاوه بر فعالیت های سیاسی&nbsp;از شاعران، نویسندگان و وزیران به نام ایران است که در بسط و نشر علم و عمران و آبادی خدمات قابل توجهی انجام داد. بسیاری از شاعران او را مدح گفته&zwnj;اند از آن جمله سعدی شیرازی قصایدی چند در مدح وی سروده&zwnj;است.</p> <p style="text-align:justify">نظر مدار ازمن ای مه منظور&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; که مه دریغ نمی&zwnj;دارد ازخلایق نور</p> <p style="text-align:justify">به چشم نیک نگه کرده&zwnj;ام تورا همه وقت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چرا چو چشم بد افتاده&zwnj;ام زروی تودور</p> <p style="text-align:justify">توراکه درد نبوده&zwnj;است جان من همه عمر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چو دردمند بنالد نداریش معذور</p> <p style="text-align:justify">تن درست چه داند به خواب نوشین در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که شب چگونه به پایان همی برد رنجور</p> <p style="text-align:justify">مرا سحر سخن درهمه جهان رفته&zwnj;است&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; زسحر چشم تو بیچاره مانده&zwnj;ام مسحور</p> <p style="text-align:justify">دو رسته لوءلوء منظوم در دهان داری&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; عبارت لب شیرین چو لوءلوء منثور</p> <p style="text-align:justify">اگر نه وعده مؤمن به آخرت بودی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;زمین پارس بهشت است گفتمی و تو حور</p> <p style="text-align:justify">تو بر سمندی و بیچارگان اسیر کمند&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کنار خانه زین بهره&zwnj;مند و ما مهجور</p> <p style="text-align:justify">تو پارسایی و رندی به هم کنی سعدی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;میسر نشود مست باش یا مستور</p> <p style="text-align:justify">چنین سوار درین عرصه ممالک پارس&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ملک چگونه بنا شد مظفر و منصور</p> <p style="text-align:justify">اجل واعظم آفاق شمس دولت و دین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;که برد گوی نکو نامی از ملوک و صدور</p> <p style="text-align:center"><a href="https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/24/3/157686834.jpg" data-fancybox="gallery" title="درباره خواجه شمس&zwnj;الدین محمد جوینی"><img alt="" src="https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/24/3/157686834.jpg" width="700" height="525" /></a></p> <p style="text-align:justify"><strong>سرانجام</strong></p> <p style="text-align:justify">سرانجام این وزیر کاردان و با درایت بعد از سال ها وزارت در بحرانی&zwnj;ترین دوران تاریخ ایران مانند دیگر وزراء پادشاهان مغول مورد غضب فرمانروایان آنها قرار گرفت و در آبان ۶۳۳ خورشیدی در نزدیکی اهر به فرمان ارغون خان به قتل رسید و در چرنداب تبریز به خاک سپرده شد.</p> <p style="text-align:justify"><strong>منابع</strong></p> <p style="text-align:justify">۱- محمد غزالی، &nbsp;نصیحه&zwnj;الملوک، تصحیح جلال&zwnj;الدین همایی،تهران: انجمن آثار ملی، ۱۳۵۱، ۸۰.</p> <p style="text-align:justify">۲- رشیدالدین فضل&zwnj;الله، جامع&zwnj;التواریخ، به کوشش عبدالکریم علیزاده، باکو، ۱۹۵۷م؛۳/۱۰۳</p> <p style="text-align:justify">۳- وصاف، تاریخ، تحریرعبدالمحمد آیتی، تهران، ۱۳۴۶ش؛ ص۳۴</p> <p style="text-align:justify">۴- محمد بن علی شبانکاره&zwnj;ای، مجمع&zwnj;الانساب، به تصحیح میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۳، ص۲۶۴.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">نویسنده : فرشته جهانی - ایرنا</p> http://www.joveyn.ir?page=24 Mon, 26 Oct 20 08:30:59 +0000 info@joveyn.ir (علی رامشینی) درباره ما <p><img border="0" hspace="10" alt="لوگوی پرتال شهرستان جوین" vspace="10" align="left" src="/public_files/image/joveyn_New_Logo.png" /></p> <p>این پرتال در سال 1388 با هدف معرفی شهرستان جوین، انعکاس اخبار و رویدادهای شهرستان و همچنین ارتقاء سطح فرهنگ فناوری اطلاعات در شهرستان مذکور، راه اندازی شد.</p> <p>با توجه به نیاز این شهرستان تازه تأسیس به معرفی تاریخ، جغرافیا، وضعیت اجتماعی، امکانات، اقتصاد، صنعت و ... ، ما را بر آن داشت تا با جمع آوری اطلاعات و اخبار دقیق از سطح شهرستان و اشتراک آن با سایرین (به ویژه جوینی های عزیز) بتوانیم قدمی هرچند اندک در راه رسیدن به اهداف بیان شده برداریم.</p> <p>تا سال 1390 اخبار شهرستان از منابع مختلف خبری جمع آوری و در این پرتال ارائه می شد که خوشبختانه از سال 1390 با همکاری جناب <strong>آقای محمدعلی شمس آبادی </strong>(مدیر <a target="_blank" href="http://nasim.joveyn.ir/?page_id=3289">کتابخانه عمومی مشارکتی و مجموعه فرهنگی شهید نقابی</a> و مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر نقاب) به منظور یکپارچه سازی و ساماندهی فعالیتهای خبری این شهرستان، پایگاه اطلاع رسانی نشریه خبری نسیم جوین را نیز تحت پوشش خود قرارداد.</p> <p>در همین راستا <a target="_blank" href="http://gallery.joveyn.ir">گالری تصاویر شهرستان</a> نیز در راستای ارائه تصویری شفاف (پرهیز از بزرگنمایی) از شهرستان جوین در زمینه های مختلف با همکاری بسیاری از دوستداران جوین راه اندازی شد و همچنان در حال بروزآوری است. بی شک راه اندازی، تهیه و مدیریت این مجموعه یکی از با ارزشترین کارهای انجام شده در سطح شهرستان می باشد.</p> <p><img border="0" hspace="10" alt="لوگوی گالری تصاویر شهرستان جوین" vspace="10" align="left" src="/public_files/image/joveyn_Gallery_Logo.png" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>لوگوی پرتال شهرستان جوین و همچنین <a target="_blank" href="http://nasim.joveyn.ir">نشریه خبری نسیم جوین</a> توسط <strong>آقای رمضان خوئینی </strong>(مدیر <a target="_blank" href="http://www.zeziyard.com">وبگاه روستای رزجرد</a>) طراحی و اجرا شده است.</p> <h4>جزئیات لوگو به شرح ذیل می باشد :</h4> <ul> <li>زمینه سبز رنگ الهام گرفته از دشت سرسبز جوین و نماد شادابی و زنده بودن است.</li> <li>دایره زرد الهام گرفته از خورشید به عنوان منبع اصلی انرژی سرزمین جوین است</li> <li>دو علامت هشتی طرفین لوگو نیز به عنوان دو رشته کوه شمالی و جنوبی شهرستان جوین می باشد.</li> <li>علامت موج آبی رنگ در لوگوی نشریه خبری نسیم جوین نیز به عنوان نسیم فرح بخش این شهرستان است.</li> </ul> <p><img border="0" hspace="10" alt="لوگوی نشریه خبری نسیم جوین" vspace="10" align="left" src="http://nasim.joveyn.ir/wp-content/uploads/2013/02/nasim-e-joveyn-150x150.png" /></p> <p>مدیر پرتال،&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.irexpert.ir?1179"><strong>آقای علی رامشینی</strong></a>، کارشناس نرم افزار و طراح وب می باشند که در زمینه دولت الکترونیک نیز مشاور توانمندی هستند.</p> <p>این پرتال آمادگی خود را به منظور راه اندازی وبگاه های اختصاصی ادارات و مؤسسات شهرستان جوین، اعلام می دارد. ضمناً در آینده نزدیک خدمات الکترونیکی شهرستان جوین بطور کامل در پرتال قابل دسترس خواهد بود.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center"><img alt="بارکد QR - ارتباط با علی رامشینی" align="absMiddle" width="243" height="243" src="/public_files/qr-code.png" /></p> http://www.joveyn.ir?page=22 Tue, 12 Aug 14 08:00:28 +0000 info@joveyn.ir (علی رامشینی) آيت‌الله‌ سيد عبدالاعلي‌ موسوي‌ <p style="font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px; "><img src="/public_files/image/ayatollah-mousavi-sabzevari-1.jpg" alt="آيت&zwnj;الله&zwnj; العظمي&zwnj; سيد عبدالاعلي&zwnj; موسوي&zwnj; سبزواري" width="180" height="210" vspace="10" hspace="10" border="1" align="left" /><span style="font-size: small; ">آیت الله سید عبدالاعلی موسوی سبزواری از بزرگان تشیع و مجتهد طراز اول و زعیم حوزه علمیه نجف قبل از ایت الله سیستانی است،&nbsp;ایشان برادر مرحوم حاج آقای فخر و خواستگاه این عالم ربانی (روستای یوسف آباد دهستان پیراکوه جوین) است ولی متاسفانه به جهت کم اطلاعی در جوین از ایشان نامی برده نمی&zwnj;شود و از آنرو که قبلا این منطقه زیرمجموعه شهرستان سبزوار بوده به موسوی سبزواری شهرت یافتند و هنوز املاک و منزل اجدادی ایشان در یوسف آباد پا بر جاست. &nbsp;<span style="color: rgb(153, 51, 102); ">(با تشکر از آقای علی برهانی)</span></span></p> <p style="font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px; "><span style="font-size: small; ">&nbsp;</span></p> <p style="font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px; ">آيت&zwnj;الله&zwnj; العظمي&zwnj; سيد عبدالاعلي&zwnj; موسوي&zwnj; سبزواري، فقيه&zwnj; و مفسر و قرآن&zwnj;پژوه&zwnj; بزرگ&zwnj; جهان&zwnj; تشيع&zwnj; و از مفاخر علمي&zwnj; و برجسته&zwnj; اسلام&zwnj; در دوره معاصر است&zwnj; که&zwnj; عمر شريف&zwnj; خويش&zwnj; را در نشر و گسترش&zwnj; معارف&zwnj; اسلام&zwnj; و قرآن&zwnj; مصروف&zwnj; داشت.</p> <p>وي&zwnj; در هيجدهم&zwnj; ذي&zwnj; حجه&zwnj; 1328 ه .ق. - مصادف&zwnj; با عيد غدير خم&zwnj; - در سبزوار ديده&zwnj; به&zwnj; جهان&zwnj; گشود. دوران&zwnj; کودکي&zwnj; و نوجواني&zwnj; را تحت&zwnj; سرپرستي&zwnj; پدر بزرگوارش&zwnj; طي&zwnj; نمود و مقدمات&zwnj; ادبيات&zwnj; عرب&zwnj; و فقه&zwnj; و اصول&zwnj; و ... را از پدر و عمويش، آيت&zwnj;الله&zwnj; سيد عبدالله&zwnj; برهان&zwnj; (م&zwnj; 1384 ه .) فراگرفت&zwnj; و تا سن&zwnj; چهارده &zwnj;سالگي&zwnj; در زادگاه&zwnj; خود به&zwnj; تحصيل&zwnj; مقدمات&zwnj; علوم&zwnj; اسلامي&zwnj; و عربي&zwnj; پرداخت.</p> <h3>اساتيد آية&zwnj;الله موسوي سبزواري</h3> <p>در سال&zwnj; 1342 ه.ق به&zwnj; مشهد مقدس&zwnj; رفت&zwnj; و در آنجا از محضر بزرگاني&zwnj; چون: علاّمه&zwnj; حاج&zwnj; ميرزا عبدالجواد اديب&zwnj; نيشابوري&zwnj; (م&zwnj;1344 ه.)، ميرزا عسکر شهيدي، معروف&zwnj; به&zwnj; &lsaquo;&lsaquo;آقا بزرگ&zwnj; حکيم&rsaquo;&rsaquo; (م&zwnj; 1354 ه.)، آيت&zwnj;الله&zwnj; سيدمحمّد عصّار لواساني&zwnj; (م&zwnj; 1356ه.) و حاج&zwnj; شيخ&zwnj; علي&zwnj;اکبر نهاوندي (م&zwnj; 1369ه.) بهره&zwnj; برد.</p> <div> <div>وي&zwnj; در هيجدهم&zwnj; ذي&zwnj; حجه&zwnj; 1328 ه .ق. - مصادف&zwnj; با عيد غدير خم&zwnj; - در سبزوار ديده&zwnj; به&zwnj; جهان&zwnj; گشود. دوران&zwnj; کودکي&zwnj; و نوجواني&zwnj; را تحت&zwnj; سرپرستي&zwnj; پدر بزرگوارش&zwnj; طي&zwnj; نمود و مقدمات&zwnj; ادبيات&zwnj; عرب&zwnj; و فقه&zwnj; و اصول&zwnj; و ... را از پدر و عمويش، آيت&zwnj;الله&zwnj; سيد عبدالله&zwnj; برهان&zwnj; (م&zwnj; 1384 ه .) فراگرفت&zwnj; و تا سن&zwnj; چهارده &zwnj;سالگي&zwnj; در زادگاه&zwnj; خود به&zwnj; تحصيل&zwnj; مقدمات&zwnj; علوم&zwnj; اسلامي&zwnj; و عربي&zwnj; پرداخت.</div> </div> <p>سبزواري&zwnj; پس&zwnj; از حدود هشت&zwnj; سال&zwnj; اقامت&zwnj; در مشهد، براي&zwnj; تکميل&zwnj; درس&zwnj; سطح&zwnj; فقه&zwnj; و اصول&zwnj; و نيز فلسفه&zwnj; و تفسير و ديگر علوم&zwnj; اسلامي&zwnj; عزم&zwnj; سفر نجف&zwnj; اشرف&zwnj; نمود&nbsp;و در آن&zwnj; شهر در درس&zwnj; آيات&zwnj; عظام: مرحوم&zwnj; نائيني&zwnj; (م&zwnj; 1355 ه.)، آقا ضياءالدين&zwnj; عراقي&zwnj; (م&zwnj; 1361 ه.)، شيخ&zwnj; محمّدحسين&zwnj; اصفهاني، معروف&zwnj; به&zwnj; &laquo;کمپاني&raquo; (م&zwnj; 1361 ه.)، آقاي&zwnj; سيد ابوالحسن&zwnj; اصفهاني&zwnj; و آقاسيد حسين&zwnj; بادکوبه&zwnj;اي (م&zwnj; 1358 هـ) و ... شرکت&zwnj; نمود و آموخته&zwnj;هاي&zwnj; فقهي&zwnj; و فلسفي&zwnj; خويش&zwnj; را تکميل&zwnj; کرد. وي&zwnj; تفسير قرآن&zwnj; و مناظره&zwnj; و کلام&zwnj; را با حضور در جلسات&zwnj; تفسيري&zwnj; علامه&zwnj; محمدجواد بلاغي&zwnj; فراگرفت. او همچنين&zwnj; از علاّمه&zwnj; مامقاني(م1351 ه.) و حاج&zwnj; شيخ&zwnj; عباس&zwnj; قمي&zwnj; (م&zwnj; 1359 ه.) و ديگر مشايخ&zwnj; و استادان&zwnj; خود اجازات&zwnj; روايتي&zwnj; و اجتهادي&zwnj; کسب&zwnj; نمود و در حالي&zwnj; که&zwnj; 36 سال&zwnj; داشت، در سال&zwnj; 1365 ه. ق. خود عهده&zwnj;دار تدريس&zwnj; خارج&zwnj; فقه&zwnj; و اصول&zwnj; شد و به&zwnj; تربيت&zwnj; شاگردان&zwnj; و دانشوران&zwnj; پرداخت.</p> <p>آيت&zwnj;الله&zwnj; سبزواري، در کنار فقيه&zwnj; برجسته&zwnj; اهل&zwnj;بيت، آيت&zwnj;الله&zwnj; العظمي&zwnj; سيد ابوالقاسم&zwnj; خوئي&zwnj; (م&zwnj; 1413 ه.) خدمات&zwnj; شاياني&zwnj; به&zwnj; حوزهِ&zwnj; نجف&zwnj; اشرف&zwnj; نمود و چراغ&zwnj; فقاهت&zwnj; را در آن&zwnj; حوزه، نوراني&zwnj; نگه &zwnj;داشت&zwnj; و خود چيزي&zwnj; کمتر از يک&zwnj; سال&zwnj; - بعد از آيت&zwnj;الله&zwnj; خوئي&zwnj; - عهده&zwnj;دار رياست&zwnj; آن&zwnj; حوزه&zwnj; علمي&zwnj; شد.</p> <p>ايشان&zwnj; مردي&zwnj; متواضع، بردبار، كم سخن و دائم&zwnj;الذکر و از حافظان&zwnj; قرآن&zwnj; کريم&zwnj; بود. وي&zwnj; در فعاليت&zwnj;هاي&zwnj; سياسي&zwnj; و اجتماعي&zwnj; ايران&zwnj; و عراق&zwnj; نقش&zwnj; داشت&zwnj; و از انقلاب&zwnj; اسلامي&zwnj; ايران&zwnj; و رهبر آن&zwnj; - حضرت&zwnj; امام&zwnj; خميني(ره) - کمال&zwnj; حمايت&zwnj; و پشتيباني&zwnj; را نمود. در زمان&zwnj; اقامت&zwnj; امام&zwnj; در نجف، در کنار ايشان&zwnj; بود و از امام&zwnj; و نهضت&zwnj; وي&zwnj; حمايت&zwnj; مي&zwnj;کرد. چندين&zwnj; بار درس&zwnj; خويش&zwnj; را براي&zwnj; توجّه&zwnj; دادن&zwnj; حوزه&zwnj; علميهِ&zwnj; نجف، به&zwnj; وقايع&zwnj; انقلاب&zwnj; اسلامي&zwnj; ايران&zwnj; تعطيل&zwnj; نمود و به&zwnj; هنگام&zwnj; همه&zwnj;پرسي&zwnj; نظام&zwnj; جمهوري&zwnj; اسلامي، در فروردين&zwnj; 1358 ش. پيامي&zwnj; مبني&zwnj; بر حمايت&zwnj; از آن&zwnj; صادر فرمود.</p> <p>وي&zwnj; همواره&zwnj; حامي&zwnj; مردم&zwnj; مظلوم&zwnj; و مسلمان&zwnj; عراق&zwnj; بود و در جنبش&zwnj; و قيام&zwnj; معارضان&zwnj; عراقي&zwnj; در سال&zwnj; 1370 ش. نقش&zwnj; هدايت&zwnj; و رهبري&zwnj; داشت. او هرگز با رژيم&zwnj; بعث&zwnj; حاکم&zwnj; بر عراق&zwnj; سازش&zwnj; ننمود و چند بار منزلش&zwnj; به&zwnj; محاصرهِ&zwnj; نظاميان&zwnj; بعث&zwnj; درآمد و رژيم&zwnj; بعث&zwnj; برايش&zwnj; محدوديت&zwnj;هايي&zwnj; قائل&zwnj; شد.</p> <div> <div>ايشان&zwnj; مردي&zwnj; متواضع، بردبار، كم سخن و دائم&zwnj;الذکر و از حافظان&zwnj; قرآن&zwnj; کريم&zwnj; بود. وي&zwnj; در فعاليت&zwnj;هاي&zwnj; سياسي&zwnj; و اجتماعي&zwnj; ايران&zwnj; و عراق&zwnj; نقش&zwnj; داشت&zwnj; و از انقلاب&zwnj; اسلامي&zwnj; ايران&zwnj; و رهبر آن&zwnj; - حضرت&zwnj; امام&zwnj; خميني(ره) - کمال&zwnj; حمايت&zwnj; و پشتيباني&zwnj; را نمود. در زمان&zwnj; اقامت&zwnj; امام&zwnj; در نجف، در کنار ايشان&zwnj; بود و از امام&zwnj; و نهضت&zwnj; وي&zwnj; حمايت&zwnj; مي&zwnj;کرد. چندين&zwnj; بار درس&zwnj; خويش&zwnj; را براي&zwnj; توجّه&zwnj; دادن&zwnj; حوزه&zwnj; علميهِ&zwnj; نجف، به&zwnj; وقايع&zwnj; انقلاب&zwnj; اسلامي&zwnj; ايران&zwnj; تعطيل&zwnj; نمود و به&zwnj; هنگام&zwnj; همه&zwnj;پرسي&zwnj; نظام&zwnj; جمهوري&zwnj; اسلامي، در فروردين&zwnj; 1358 ش. پيامي&zwnj; مبني&zwnj; بر حمايت&zwnj; از آن&zwnj; صادر فرمود.</div> </div> <p>سرانجام&zwnj; اين&zwnj; فقيه&zwnj; فرزانه&zwnj; و مفسر عاليقدر تشيع&zwnj; و عالم&zwnj; وارسته، بعد از عمري&zwnj; تدريس&zwnj; و تحقيق&zwnj; و تأ&zwnj;ليف&zwnj; و مجاهدت&zwnj; در روز دوشنبه&zwnj; 25 مرداد 1372 ش. (27 صفر 1414 ه.) - مصادف&zwnj; با شب&zwnj; رحلت&zwnj; رسول&zwnj; خدا (صلي الله عليه و آله) و شهادت&zwnj; امام&zwnj; حسن&zwnj; مجتبي(عليه السلام) - در نجف&zwnj; اشرف&zwnj; درگذشت&zwnj; و به&zwnj; ديدار حق&zwnj; شتافت. برخي&zwnj; معتقدند که&zwnj; وي&zwnj; توسط&zwnj; رژيم&zwnj; بعث&zwnj; عراق&zwnj; مسموم&zwnj; و شهيد شده&zwnj; است.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>آثار و تاليفات</h3> <p>از آثار و تأ&zwnj;ليفات&zwnj; ارزشمند وي&zwnj; مي&zwnj;توان&zwnj; به&zwnj; کتاب&zwnj;هاي&zwnj; زير اشاره&zwnj; کرد:</p> <p>1- &quot;مواهب&zwnj; الرحمن&zwnj; في&zwnj; تفسير القرآن&quot;،&nbsp;در تفسير قرآن&zwnj; که&zwnj; مفسر طرح&zwnj; آن&zwnj; را در 30 جلد ريخته&zwnj; بود و تاکنون&zwnj; قريب&zwnj; به&zwnj; 12 جلد آن&zwnj; به&zwnj; چاپ&zwnj; رسيده&zwnj; و متأ&zwnj;سفانه&zwnj; باقي&zwnj; مجلدات&zwnj; در صورت&zwnj; وجود، چاپ&zwnj; و منتشر نشده&zwnj; است.</p> <p>اين&zwnj; تفسير به&zwnj; عربي&zwnj; است&zwnj; و نخستين&zwnj;بار تا جلد چهارم&zwnj; آن، در &quot;مطبعه`&zwnj;الاداب&quot; نجف&zwnj; به&zwnj; سال&zwnj; 1404 ه. به&zwnj; چاپ&zwnj; رسيد و در سال&zwnj; 1409 ه. مؤ&zwnj;سسهِ&zwnj; اهل&zwnj;البيت&zwnj; بيروت&zwnj; آن&zwnj; را تجديد چاپ&zwnj; کرد.</p> <p>چاپ&zwnj; ديگر آن&zwnj; در همان&zwnj; سال&zwnj; در &quot;مطبعه`&zwnj;الديوان&quot; بغداد صورت&zwnj; پذيرفت. امّا چاپ&zwnj; بهتر و با حروف&zwnj;چيني&zwnj; و تحقيق&zwnj; جديد، با اشراف&zwnj; فرزند مفسر، در سال&zwnj; 1414 ه. انجام&zwnj; گرفت&zwnj; که&zwnj; متأ&zwnj;سفانه&zwnj; با درگذشت&zwnj; وي&zwnj; در همان&zwnj; جلد اول&zwnj; توقف&zwnj; يافت&zwnj; و بعد با همکاري&zwnj; &quot;مؤ&zwnj;سسه`&zwnj;المنار&quot; حدود 12 جلد آن&zwnj; به&zwnj; چاپ&zwnj; رسيد.</p> <p>2- &quot;مهذب&zwnj;الاحکام&zwnj; في&zwnj; بيان&zwnj; الحلال&zwnj; و الحرام&quot;،&nbsp;در فقه&zwnj; امامي&zwnj; و شامل&zwnj; يک&zwnj; دورهِ&zwnj; کامل&zwnj; فقه&zwnj; استدلالي&zwnj; در 30 جلد وزيري&zwnj; در مطبعة&zwnj; الاداب&zwnj; نجف&zwnj; به&zwnj; سال&zwnj; 1982 م. چاپ&zwnj; شد.</p> <p>3- &quot;تهذيب&zwnj; الاصول&quot;، يک&zwnj; دوره&zwnj; اصول&zwnj; فقه، به&zwnj; صورت&zwnj; فشرده، ولي&zwnj; روان&zwnj; در 2 جلد که&zwnj; به&zwnj; طبع&zwnj; رسيده&zwnj; است.</p> <p>4- &quot;لباب&zwnj; المعارف&quot;، در علم&zwnj; کلام&zwnj; و دفاع&zwnj; از عقايد شيعه&zwnj; و از جمله&zwnj; اولين&zwnj; آثار آيت&zwnj;الله&zwnj; سبزواري&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; در 2 جلد به&zwnj; عربي&zwnj; تأ&zwnj;ليف&zwnj; شده&zwnj; است.</p> <div>5- &quot;افاضة الباري&zwnj; في&zwnj; نقد ما ا&zwnj;لّفه&zwnj; الحکيم&zwnj; السبزواري&quot;،&nbsp;در نقد و بررسي&zwnj; آثار فلسفي&zwnj; حکيم&zwnj; حاج&zwnj; ملّاهادي&zwnj; سبزواري&zwnj; (م&zwnj; 1289 ه.).</div> <p>6- &quot;رفض&zwnj; الفضول&zwnj; عن&zwnj; علم&zwnj; الاصول&quot;،&nbsp;در علم&zwnj; اصول.</p> <p>7- &quot;منهاج&zwnj; الصالحين&quot;، در فقه.</p> <p>8- &quot;مناسک&zwnj; الحج&quot;، در مسائل&zwnj; حج.</p> <p>9- &quot;رسالهِ&zwnj; توضيح&zwnj; المسائل&quot;، به&zwnj; فارسي&zwnj;</p> <p>10- حاشيه&zwnj; بر بسياري&zwnj; از کتاب&zwnj;هاي&zwnj; شيعه&zwnj; چون: عروة&zwnj;الوثقي، وسيلةالنجاه، حدائق&zwnj;الناظره، جواهرالکلام، مستندالشيعه، اسفار، تفسير صافي، شرح&zwnj; منظومهِ&zwnj; حکيم&zwnj; سبزواري، و...</p> <p>11- مجموعه&zwnj;اي&zwnj; در رسائل&zwnj; فقهي&zwnj;&nbsp;و ... از ديگر آثار علمي&zwnj; آن&zwnj; دانشمند است&zwnj; که&zwnj; نشر و گسترش&zwnj; احکام&zwnj; اسلامي&zwnj; و معارف&zwnj; قرآني&zwnj; را سرلوحه&zwnj; خود کرده&zwnj; بود.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><img src="/public_files/image/ayatollah-mousavi-sabzevari-2.jpg" alt="آيت&zwnj;الله&zwnj; العظمي&zwnj; سيد عبدالاعلي&zwnj; موسوي&zwnj; سبزواري " width="180" height="210" vspace="10" hspace="10" border="1" align="left" />معرفي تفسير مواهب الرحمن</h3> <p>روش&zwnj; تفسيري قرآن به قرآن در طول&zwnj; تاريخ&zwnj; تفسير، کمتر مورد توجه&zwnj; بود تا اين که&zwnj; در قرن&zwnj; چهاردهم، بزرگ&zwnj; پرچمدار روش&zwnj; تفسيري&zwnj; قرآن&zwnj; به&zwnj; قرآن، - علاّمه&zwnj; طباطبايي&zwnj; (رحمة&zwnj;الله&zwnj; عليه)- در تفسير &quot;الميزان&quot; اين&zwnj; روش&zwnj; را احياء کرد.(1) از جمله&zwnj; کساني&zwnj; که&zwnj; اين&zwnj; روش&zwnj; تفسيري&zwnj; را پسنديده&zwnj; و در تفسير خويش&zwnj; از آن&zwnj; بهره&zwnj; برده، آيت&zwnj;الله&zwnj; سبزواري&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; در تفسير &quot;مواهب&zwnj; الرحمن&quot; از اين&zwnj; روش&zwnj; بهره&zwnj; گرفت.</p> <div> <div>سرانجام&zwnj; اين&zwnj; فقيه&zwnj; فرزانه&zwnj; و مفسر عاليقدر تشيع&zwnj; و عالم&zwnj; وارسته، بعد از عمري&zwnj; تدريس&zwnj; و تحقيق&zwnj; و تأ&zwnj;ليف&zwnj; و مجاهدت&zwnj; در روز دوشنبه&zwnj; 25 مرداد 1372 ش. (27 صفر 1414 ه.) - مصادف&zwnj; با شب&zwnj; رحلت&zwnj; رسول&zwnj; خدا (صلي الله عليه و آله) و شهادت&zwnj; امام&zwnj; حسن&zwnj; مجتبي(عليه السلام) - در نجف&zwnj; اشرف&zwnj; درگذشت&zwnj; و به&zwnj; ديدار حق&zwnj; شتافت. برخي&zwnj; معتقدند که&zwnj; وي&zwnj; توسط&zwnj; رژيم&zwnj; بعث&zwnj; عراق&zwnj; مسموم&zwnj; و شهيد شده&zwnj; است.</div> </div> <p>وي&zwnj; معتقد است&zwnj; که&zwnj; قرآن&zwnj; بايد به&zwnj; وسيلهِ&zwnj; خود قرآن&zwnj; و آياتي&zwnj; که&zwnj; داراي&zwnj; قرائن&zwnj; هستند، با پرهيز از تفسير به&zwnj; را&zwnj;ي&zwnj; و با کمک&zwnj; احاديث&zwnj; صحيحه&zwnj; معصومين(عليهم السلام) - که&zwnj; شارحان&zwnj; و مفسّران&zwnj; واقعي&zwnj; قرآن&zwnj; کريم&zwnj;اند - تفسير شود.</p> <p>اين&zwnj; مفسر گرانقدر شيعه&zwnj; - که&zwnj; خود حافظ&zwnj; قرآن&zwnj; کريم&zwnj; است&zwnj; - ، در تفسير هر آيه، مجموعه&zwnj;اي&zwnj; از آيات&zwnj; را به&zwnj; قدر متيقن&zwnj; که&zwnj; به&zwnj; فهم&zwnj; آيه&zwnj; کمک&zwnj; مي&zwnj;کند، مي&zwnj;آورد و در تبيين&zwnj; و تفسير آيه، از آيات&zwnj; ديگر کمک&zwnj; مي&zwnj;گيرد و در اين&zwnj; باره&zwnj; مي&zwnj;نويسد:</p> <p>&quot;به&zwnj; قدر ممکن، از آيات&zwnj; مبارکه&zwnj; - که&zwnj; داراي&zwnj; قرائن&zwnj; معتبر هستند - کمک&zwnj; گرفته&zwnj;ام.&quot;(2)</p> <p>در مقايسه&zwnj;اي&zwnj; که&zwnj; بين&zwnj; دو تفسير &lsaquo;&lsaquo;الميزان&rsaquo;&rsaquo; و &lsaquo;&lsaquo;مواهب&zwnj; الرحمن&rsaquo;&rsaquo; صورت&zwnj; پذيرفته، حد مشترک&zwnj; اين&zwnj; دو تفسير، در اين&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; هر دو &lsaquo;&lsaquo;تفسير قرآن&zwnj; به&zwnj; قرآن&rsaquo;&rsaquo; مي&zwnj;باشند.(3) امّا سبزواري&zwnj; در تفسير شريف&zwnj; مواهب&zwnj; الرحمن، از شيوه&zwnj; قرآن&zwnj; به&zwnj; قرآن&zwnj; به&zwnj; نحو کاملتري&zwnj; بهره&zwnj; برده&zwnj; و در تفسير خود، کمتر نکته&zwnj;اي&zwnj; را در رابطه&zwnj; با کلمات&zwnj; و تفسير قرآن&zwnj; به&zwnj; قرآن&zwnj; ناگفته&zwnj; و ناتمام&zwnj; گذاشته&zwnj; است. وي&zwnj; در بسياري&zwnj; از موارد، با رعايت&zwnj; ايجاز و با استفاده&zwnj; از ساده&zwnj;ترين&zwnj; عبارات&zwnj; در تفسير آيات، مطالبي&zwnj; را ذکر کرده&zwnj; که&zwnj; در تفسير الميزان&zwnj; حتي&zwnj; در حد تفسيري&zwnj; مختصر هم&zwnj; نيامده&zwnj; و مفسر بزرگ&zwnj; الميزان، يا تنها به&zwnj; ذکر مختصر آنها اکتفا کرده&zwnj; و يا با اينکه&zwnj; جاي&zwnj; بحث&zwnj; آن&zwnj; مطالب&zwnj; در همان&zwnj;جا بوده، به&zwnj; مجلّدات&zwnj; بعدي&zwnj; موکول&zwnj; کرده&zwnj; است. از آن&zwnj; جمله&zwnj; &quot;در سورهِ&zwnj; حمد&quot;، در تفسير کلمهِ&zwnj; &quot;رب&quot; - که&zwnj; از امّهات&zwnj; اسماء الهي&zwnj; است&zwnj; - مؤ&zwnj;لف&zwnj; (الميزان)، بسيار مختصر بحث&zwnj; نموده&zwnj; و در تفسير کلمه&zwnj; &quot;يوم&quot; در &quot;يوم&zwnj;الدين&quot; و اينکه&zwnj; &quot;الرحمن&quot; و &quot;الرحيم&quot; بعد از &quot;العالمين&quot;، چرا تکرار شده، توضيحي&zwnj; داده&zwnj; نشده&zwnj; است، در عوض&zwnj; در تفسير مواهب&zwnj; الرحمن، اين&zwnj; کلمات&zwnj; به&zwnj; نحو بسيار عميقي&zwnj; مطرح&zwnj; شده&zwnj; و با اثبات&zwnj; اين که&zwnj; &quot;بسم&zwnj;الله&zwnj; الرحمن&zwnj; الرحيم&quot; جزء سوره&zwnj; است، تکرار دوم&zwnj; آن&zwnj; را در اين&zwnj; سوره&zwnj; اثبات&zwnj; کرده&zwnj; است.(4)</p> <p>در مجموع&zwnj; تفسير مواهب&zwnj;الرحمن&zwnj; شامل&zwnj; ويژگي&zwnj;هاي&zwnj; زير است:</p> <p>1- جامع&zwnj; بودن&zwnj; در مباحث&zwnj; مهم&zwnj; عقلي&zwnj; و نقلي&zwnj; و استشهاد به&zwnj; اقوال&zwnj; علما و بيان&zwnj; نظرات&zwnj; خود.</p> <p>2- شرح&zwnj; و تفسير عالمانه&zwnj; و دقيق&zwnj; آيات&zwnj; به&zwnj; روش&zwnj; قرآن&zwnj; به&zwnj; قرآن.</p> <p>3- بهره&zwnj;گيري&zwnj; از روايات&zwnj; صحيحهِ&zwnj; اهل&zwnj;بيت(عليهم السلام) که&zwnj; شارحان&zwnj; واقعي&zwnj; قرآن&zwnj;اند.</p> <p>4- توجّه&zwnj; به&zwnj; روايات&zwnj; اهل&zwnj; سنّت&zwnj; و اقوال&zwnj; صحابه&zwnj; و تابعين&zwnj; با نقد و بررسي&zwnj; کافي.</p> <p>5- پرهيز از ورود به&zwnj; روايات&zwnj; جعلي&zwnj; و اسرائيليات&zwnj; و غلويّات&zwnj; و رواياتي&zwnj; که&zwnj; داراي&zwnj; ضعف&zwnj; سند يا متن&zwnj; هستند.</p> <p>6- پرهيز از علم&zwnj;زدگي&zwnj; و خودباختگي&zwnj; در برابر علوم&zwnj; جديد و اينکه&zwnj; هر چيزي&zwnj; از زاويهِ&zwnj; تجربه&zwnj; و علم&zwnj; بررسي&zwnj; و ثابت&zwnj; شود.</p> <p>7- عقلي&zwnj; و اجتهادي&zwnj; بودن؛ چرا که&zwnj; مفسّر در اين&zwnj; تفسير به&zwnj; رويکرد عقل&zwnj; و خردورزي، به&zwnj; تفسير قرآن&zwnj; پرداخته&zwnj; و از تفسير به&zwnj; را&zwnj;ي&zwnj; پرهيز نموده&zwnj; است.</p> <p>8- دقّت&zwnj; نظر کافي&zwnj; در شرح&zwnj; واژه&zwnj;ها و مفردات&zwnj; قرآني.</p> <p>9- پاسخ&zwnj;گويي&zwnj; به&zwnj; شبهات&zwnj; پيرامون&zwnj; اسلام، چون&zwnj; قصاص&zwnj; و ابطال&zwnj; شبههِ&zwnj; معترضين.</p> <p>10- سادگي&zwnj; و رواني&zwnj; در بيان&zwnj; مطالب&zwnj; و پرهيز از اطاله&zwnj; کلام.</p> <p>و فوايد و امتيازات&zwnj; ديگر اين&zwnj; تفسير است&zwnj; که&zwnj; آن&zwnj; را يکي&zwnj; از بهترين&zwnj; تفاسير قرآن&zwnj; کريم&zwnj; و جامع&zwnj;ترين&zwnj; آنها از لحاظ&zwnj; فوايد لفظي&zwnj; و معنوي&zwnj; نموده&zwnj; است.(5)</p> <p>امّا اين&zwnj; تفسير گرانسنگ&zwnj; شيعي، به&zwnj; دلايلي&zwnj; در غربت&zwnj; افتاده&zwnj; و در سطح&zwnj; جامعهِ&zwnj; علمي&zwnj; ما به&zwnj; ويژه&zwnj; در حوزه&zwnj; و دانشگاه&zwnj; ناشناخته&zwnj; مانده&zwnj; که&zwnj; حتي&zwnj; نامش، در ذهن&zwnj; بسياري&zwnj; از فضلا و انديشمندان&zwnj; علوم&zwnj; اسلامي&zwnj; و بالاخص&zwnj; علوم&zwnj; قرآني&zwnj; ناآشنا و غريب&zwnj; است.</p> <p>برخي&zwnj; از دلايل&zwnj; آن&zwnj; عبارتند از :</p> <p>1- عدم&zwnj; آشنايي&zwnj; کافي&zwnj; از مفسّر، به&zwnj; علّت&zwnj; اينکه&zwnj; وي&zwnj; در خارج&zwnj; از محيط&zwnj; علمي&zwnj; ايران&zwnj; بود و مضافاً بر اين که&zwnj; حيات&zwnj; علمي&zwnj;اش&zwnj; تحت&zwnj;الشعاع&zwnj; فقيه&zwnj; بزرگ&zwnj; شيعه&zwnj; آيت&zwnj;الله&zwnj; خويي&zwnj; در نجف&zwnj; قرار داشت&zwnj; و چيزي&zwnj; کمتر از يک&zwnj; سال&zwnj; بعد از وي&zwnj; به&zwnj; ديار باقي&zwnj; شتافت.</p> <p>2- ناقص&zwnj; بودن&zwnj; تفسير از لحاظ&zwnj; چاپ&zwnj; و مجلّدات&zwnj; و تيراژ بسيار کم&zwnj; آن&zwnj; در ايران.</p> <p>3- وجود تفاسير دوره&zwnj;اي&zwnj; کامل&zwnj; با تيراژ بالا، به&zwnj; ويژه&zwnj; تفسير &quot;الميزان&quot; که&zwnj; انصافاً بهترين&zwnj; و برترين&zwnj; تفسير شيعه، بلکه&zwnj; جهان&zwnj; اسلام&zwnj; و شهرت&zwnj; جهاني&zwnj; يافته&zwnj; و به&zwnj; زبان&zwnj;هاي&zwnj; مختلف&zwnj; ترجمه&zwnj; شده&zwnj; است.</p> <p>4- اطلاع&zwnj;رساني&zwnj; ضعيف&zwnj; متوليان&zwnj; آثار مرحوم&zwnj; سبزواري&zwnj; و عدم&zwnj; فعاليّت&zwnj; دفتر آن&zwnj; مرجع&zwnj; عاليقدر شيعه&zwnj; پس&zwnj; از رحلت&zwnj; وي.</p> <p>5- عدم&zwnj; ترجمه&zwnj; آن&zwnj; به&zwnj; فارسي&zwnj; براي&zwnj; استفادهِ&zwnj; عموم&zwnj; مردم&zwnj; کشورمان.</p> <p>و موارد ديگر...</p> <p>اميد است&zwnj; که&zwnj; با رفع&zwnj; نواقص&zwnj; آن&zwnj; مانند چاپ&zwnj; مجدّد و ارائه&zwnj; مجلدات&zwnj; ديگر آن&zwnj; و ترجمهِ&zwnj; آن&zwnj; به&zwnj; فارسي&zwnj; و نواقص&zwnj; احتمالي&zwnj; ديگر و نيز برگزاري&zwnj; همايش&zwnj;هاي&zwnj; ويژه&zwnj; براي&zwnj; آن&zwnj; مفسّر و فقيه&zwnj; والامقام&zwnj; و نگارش&zwnj; کتاب&zwnj; و مقالات&zwnj; پيرامون&zwnj; افکار و آثار وي، غبار مظلوميت&zwnj; از چهرهِ&zwnj; سترگ&zwnj; آن&zwnj; فقيه&zwnj; عاليقدر و آن&zwnj; مفسّر گرانمايهِ&zwnj; اسلام&zwnj; زدوده&zwnj; شود و آثارش&zwnj; به&zwnj; ويژه&zwnj; تفسير &lsaquo;&lsaquo;مواهب&zwnj;الرحمن&rsaquo;&rsaquo; از غربت&zwnj; درآيد و ذخاير علمي&zwnj; و معارف&zwnj; بشري&zwnj; که&zwnj; در اين&zwnj; تفسير و ديگر آثارش&zwnj; موج&zwnj; مي&zwnj;زند، شناخته&zwnj; و شناسانده&zwnj; شود.</p> <p>&nbsp;</p> <h4>پي&zwnj;نوشت&zwnj;ها:</h4> <p>1- ر.ک&zwnj; به&zwnj; مقدمه&zwnj; &quot;تفسير الميزان&quot;، ج&zwnj; 1/11 به&zwnj; بعد.</p> <p>2- &quot;مواهب&zwnj; الرحمن&quot;، مقدمه، ج&zwnj; 1/6 .</p> <p>3- ر.ک&zwnj; به&zwnj; &quot;مجلهِ&zwnj; پژوهشي&zwnj; دانشگاه&zwnj; تربيت&zwnj; معلم&zwnj; سبزوار&quot;، ش1، سال&zwnj; اوّل، 1376 ش، صص7 - 9، مقالهِ&zwnj; استاد دکتر احمد وحيد.</p> <p>4- &quot;مواهب&zwnj;الرحمن&quot;، ج&zwnj; 1/30.</p> <p>5- ر.ک&zwnj; به&zwnj; &quot;المفسرون&zwnj; حياتهم&zwnj; و منهجهم&quot;، ص&zwnj; 697.</p> <p>برگرفته از منابع ذيل:</p> <p>الف) &quot;آينهِ&zwnj; پژوهش&quot;، سال&zwnj; چهارم، شمارهِ&zwnj; 20، 1372 ش.</p> <p>ب) &quot;سبزوار، شهر دانشوران&zwnj; بيدار&quot;، محمود بيهقي، مشهد: انتشارات&zwnj; امام، دوّم، 1377ش.</p> <p>ج) &quot;سيماي&zwnj; سبزوار، سرزمين&zwnj; سربداران&quot;، محمد ابراهيم&zwnj; احمدي، قم: نشر نبوغ، اوّل، 1375ش.</p> <p>د) &quot;موسوعه`&zwnj;النجف&zwnj; الاشرف&quot;، بيروت: دارالضواء، اوّل، 1417 هـ.</p> <p>هـ ) &quot;مستدرکات&zwnj; اعيان&zwnj; شيعه&quot;، (ج7)، حسن&zwnj; امين، بيروت، دارالتعارف، بيروت، اوّل.</p> <p>و) &quot;طبقات&zwnj; مفسران&zwnj; شيعه&quot;، (ج5)، عبدالرحيم&zwnj; عقيقي&zwnj; بخشايشي، نويد اسلام، دوّم، قم، 1377ش.</p> <p>ز) &quot;المفسرون&zwnj; حياتهم&zwnj; و منهجم&quot;، سيدمحمدعلي&zwnj; ايازي، وزارت&zwnj; فرهنگ&zwnj; و ارشاد اسلامي، تهران، اوّل، 1414 ه.</p> <p>&nbsp;</p> <p>منبع : &nbsp;<a href="http://www.tebyan.net" target="_blank">سايت تبيان</a>&nbsp;-&nbsp;مهري هدهدي</p> http://www.joveyn.ir?page=21 Wed, 13 Jun 12 05:24:05 +0000 info@joveyn.ir (علی رامشینی) نسخه موبایل http://www.joveyn.ir?page=20 Thu, 01 Jan 70 00:00:00 +0000 info@joveyn.ir (علی رامشینی) ضرب المثل ها <h2><img alt="ضرب المثل ها" width="250" height="297" vspace="10" hspace="10" border="1" align="left" src="/public_files/image/zarbolmasal.jpg" />&nbsp;چند ضرب المثل جوینی به زبان فارسی با گویش تاتی</h2> <ul> <li>دیوار که پست روه کلوخ پرچه شوم زیاد مره&nbsp; <ul> <li>دیواری که کوتاه می شود کلوخه های آن نیز زیاد می شود</li> <li>کنایه از این که اگر کسی ضعیف شود حرف و حدیث در مورد او زیاد می شود.</li> </ul> </li> <li>خر هِمسیه رِ یک بَر سُوار ره <ul> <li>خر همسایه را یک طرفه بشین</li> <li>کنایه از این دارد که مال مردم را نمیشود دایم نگه داشت و هر موقع طلب کند باید سریع به او مسترد شود.</li> </ul> </li> <li>بُوم وِر ریت بِفته&nbsp; نُوم وِر ریت نَفته <ul> <li>بام به رویت بیفتد ولی نام به رویت نیفتد</li> <li>کنایه از این دارد که اگر کسی بد نام شود بسیار سخت و ناگوار است</li> </ul> </li> <li>&nbsp;بُز گَر دهن فِرح <ul> <li>&nbsp;یعنی بز گر از دهانه ی چشمه آب می خورد&nbsp;</li> <li>معادل ضرب المثل میمون هرچه زشت تره بازیش بیشتره است</li> </ul> </li> <li>سُزای جُوِز نَخ کُول جُوالدوزه <ul> <li>سزای گردویی که بد مغز میشه جوال دوز است</li> <li>برای کسانی به کار می رود که اذیت میکنند و بیان میدارد که سزایشان تنبیه سخت است</li> </ul> </li> <li>کُلاغ که اِز دِرخت جُوز دِقهرِ مِره یَک جُوز مِنفعت صَحَبيش <ul> <li>کلاغ که از درخت گردو قهر می کنه یک گردو به نفع صاحبش است</li> <li>برای کسانی به کار برده می شود که سر بار هستند و قهر و ناز هم دارند</li> </ul> </li> <li>دِ زمین هِمسیه خِنَه نَسِز&nbsp; <ul> <li>در زمین همسایه خانه نساز</li> <li>یعنی متکی به خودت باش</li> </ul> </li> <li>بُز هِمیشه وِرمِلِچَه ،مِش یَگ بار که وِر مِلچه مِگن دِیوم دِیوم <ul> <li>بز همیشه جست و خیز میزنه و گوسفند که میخواهد یکبار این کار را انجام دهد می گوید دیدم دیدم...</li> <li>کسی که یک کاری انجام میدهد نباید دیگران را به خاطر همان کار مسخره کند&nbsp;</li> </ul> </li> <li>مُو اِز اسیا میوم مِگه نوبت نِس <ul> <li>من از آسیاب میام ،شما میگویید نوبت نیست</li> <li>برای کسانی به کار برده می شود که بی سند بحث میکنند</li> </ul> </li> <li>میش و اِنبُو نَمُوکوه اِنبُو و میش مُوکوِه&nbsp; <ul> <li>موش به انبان نمی کوبد، انبان به موش میکوبد</li> <li>برای کسانی به کار برده می شود که مقصرند و باز دو قورت و نیمشان باقیست</li> </ul> </li> <li>دِستَه بِل چُولی نَمِرَه <ul> <li>دسته ی بیل سبد نمیشه&nbsp;</li> <li>کنایه از آن دارد که بعضی افراد استعداد بعضی کارها را ندارند</li> </ul> </li> <li>بُزِّ آرومِیش نَبی ،وِلیش کُو رَقصیشه بِبی&nbsp; <ul> <li>بز را نگاه نکن که آرام است، رهایش کن و رقصش را تماشاكن</li> <li>معادل ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه ،بشکن ببین چه تیزه است.</li> </ul> </li> <li>وِ تُنُور شاو دِ جِهِنَم مِمِنَه&nbsp; <ul> <li>به وسیله بهم زن آتش جهنم می ماند</li> <li>برای کسانی به کار برده می شود که هیکل بی خاصیت دارند.</li> </ul> </li> <li>نیم مِن گُربه وُ سی سِر مِيّ <ul> <li>نیم من گربه و معادل سه کیلو مُو&nbsp;</li> <li>برای کسانی به کار برده می شود که ادعایشان از تواناییشان بیشتر است</li> </ul> </li> <li>پِرچَه رِ وِکُناریش بی ،دختررِ وِ ماریش بی&nbsp; <ul> <li>پارچه را از کنارش شناسایی کن و دختر را از رفتار مادرش</li> <li>برای شناخت دختر از روی مادر به کار می رود</li> </ul> </li> <li>زن بِ عَلَف نَرسه ،خَر بِ خِکِستر&nbsp; <ul> <li>علاقه وافر خر به خاکستر و خانم ها را به سبزی های اول بهار را می رساند</li> </ul> </li> </ul> <p dir="RTL">برگرفته از <a target="_blank" href="http://nasimeroosta.blogfa.com/">وبلاگ نسیم روستا</a></p> http://www.joveyn.ir?page=19 Sun, 06 Nov 11 13:17:46 +0000 info@joveyn.ir (علی رامشینی) سفرنامه ها <p><img width="200" vspace="10" hspace="10" height="247" align="left" border="1" src="/public_files/Albert_Houtom-Schindler.jpg" alt="آلبرت هوتوم - شیندلر" />سفرنامه نویسی یکی از انواع ادبی دلپذیر در نگارش مشاهدات و توصیف آثار و وقایع و ضبط خاطرات و اطلاعات است که مخصوصا پس از گذشت سالهای چند ، فواید آن بیشتر پدیدار می شود و بغیر از لذتی که از خواندن آن بعنوان تفنن و وقت گذرانی به دست می آید ، نکات تاریخی بسیاری در اختیار محققان قرار میدهد که نظیرش از کتب و منابع دیگر بدست نمی آید.</p> <p dir="rtl">در عصر قاجاریه سفرنامه نویسی نشر و گسترش وی&zwj;&zwj;ژه ای پیدا کرد وعده ی زیادی از ماموران دولتی و مسافران صاحب ذوق ،کتابها و رساله ها در شرح منازل سفر و چگونگی ابنیه و آثار و اخلاق و رفتار مردم و طوایف نوشتند که بدون استثناء هر یک حاوی فواید تاریخی و ادبی و جغرافیائی است.</p> <p dir="rtl">یکی از این کتب و منابع ، سفرنامه هوتم شیندلر (<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B1" target="_blank">General Sir Albert Houtum-Schindler</a>) می باشد. شیندلر که در سال 1255 شمسی (135 سال قبل) از طرف دولت ناصرالدین شاه ، مامور ایجاد خط تلگراف از شاهرود تا مشهد بوده&nbsp; ، در طول ماموریت خود، اطلاعات مفیدی را درباره ی وضعیت آبادیهای مسیر سفر خود به ثبت و برای ما به یادگار گذاشته است .</p> <p dir="rtl">به جرات می توان گفت که سفرنامه شیندلر ، تنها سند مکتوب مربوط به 135 سال پیش &nbsp;است که ما میتوانیم &nbsp;اطلاعاتی&nbsp; را در خصوص گذشته منطقه کسب نماییم.</p> <p dir="rtl">در این قسمت تعداد چند صفحه از سفرنامه ی مورد اشاره را انتخاب و نسبت به انتشار آن اقدام نمودیم، به امید اینکه مورد پسند شما واقع گردد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <h1>حرکت از عباس آباد شاهرود تا جوین و اطراف:</h1> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">از عباس آباد تا پل ابریشم هشت مایل است و از پل ابریشم ده مایل&nbsp;تا استربند&nbsp;راه دارد. راهش خوب است ولی در میانه راه تپه می باشد و سرازیری زیاد دارد. استربند ده معتبریست و هفتاد و پنج خانوار دارد ، آب و زراعتش بسیار خوب است . از استربند تا فرومد شش مایل است ، فرومد ده بسیار معتبریست با دویست خانوار ، مالیات این ده ، دویست و هشتاد تومان نقد است و صد و سی خروار جنس و صد و سی خروار کاه هر سال به دیوان میدهد و سی سرباز و یک سلطان هم به جهت فوج عرب و عجم از این ده می گیرند.</p> <h3>فرومد</h3> <p dir="rtl">آب این ده از رودخانه ی منیدر است و بسیار فراوان است. فرومد یک قلعه ی قدیمی دارد که در زمان فتحعلیشاه بوسیله ترکمن ها ویران شده و یک خندق و چند برج تازه در زمان محمدشاه ساخته شده است. هفده سال قبل از این ،هزار و پانصد سواره <strong>تکه آخالی</strong> (<strong>از قبایل ترکمن</strong>) به منظور چپاول فرومد آمدند ولی شب راه را گم کردند و میان کوه از دست فرومدی ها قدری شکست خوردند و به طرف داورزن رفتند.</p> <p dir="rtl">گویند که قلعه ی قدیم فرومد از بنای فرامرز ، پسر رستم بوده است و به این دلیل اسم مربوط به این ده باید فرامرز باشد ولی در تاریخ قدیم ایران اسم این ده فریومذ نوشته شده است. داخل قلعه یک آب انبار بزرگ می باشد و در اطراف این ده آثار خندق و علامات دیگر بسیار دارد و یک مسجد آنجا می باشد که هفتاد سال قبل از این ساخته شده است. اهل این ولایت در داخل این مسجد نماز نمی کنند بواسطه اینکه از بنای سنی میباشد. در ایوان این مسجد ،نوشته ، کتیبه و گج بری بسیار خوب و قشنگ وجود دارد. چند سال قبل از این، پهلوی دروازه ی فرومد، مناره ی بزرگی بوده است که به پیر ماهور مشهور بوده است. این مناره افتاده و آجرهای&nbsp; آن را برای ساختن عمارت جدید بکار بردند. چند نفر بودند که می گفتند این مناره را بجهت آجر، مخصوصا خراب کردند. یک امامزاده دارد که او را سلطان سید احمد (برادر امام رضا علیه السلام) میدانند . این بقعه چهل سال قبل از این تعمیر شده است و بسیار جای خوبی است. فرومد آخرین ده ولایت شاهرود و بسطام است .</p> <h2>ولایت جوین</h2> <p dir="rtl">قدری از فرومد گذشته داخل <strong>ولایت جوین</strong> می شود. وقتی که من در فرومد بودم چند نفر از اهالی شفیع آباد که یکی از دهات جوین است، پیش من آمدند و بسیار شکایت داشتند از ظلم حاکم جوین و می خواستند بروند دارالخلافه عرض کنند.</p> <h3>منیدر تا کهنه</h3> <p dir="rtl">از فرومد تا <strong>منیدر (Maneydar)</strong> هشت&nbsp;مایل و نیم است، راهش پهلوی رودخانه منیدر و از میان کوه می رود. منیدر اولین ده جوین است و چهارده&nbsp;خانوار دارد و کمی ابریشم می سازند و زراعت جزئی هم دارند، با این وجود&nbsp;<strong>محمدجعفرخان سرتیپ</strong>&nbsp;(حاکم جوین) سیصد تومان از این ده بدبخت عوض مالیات گرفت .</p> <p dir="rtl">از منیدر تا <strong>کهنه (Kahneh)&nbsp;</strong>هفت مایل است و راهش خوب است ولی همه تپه و کوه است ، در بین راه چند عدد سیاه&nbsp;چادر&nbsp;، مال ایل بلوچ دیدم و هر چه از آنها جویا شدم که شتر بدهید برای حمل تیر یا بره بدهید برای خوردن و پولش را هم پیش بگیرید جواب دادند نه شتر داریم و نه بره . معنی آن این بود که با رسیدن ما هر چه شتر و بره داشتند پنهان کردند ، چون که ما را در خدمت دولت می دانستند و فکر کردند که مال آنها را بدون پرداخت وجه خواستم بگیرم.</p> <p dir="rtl">کهنه یک ده کوچک است با بیست خانوار . آب فراوان دارد ولی زراعت از جهت زیادتی کوه کم است. حکومت جوین در سال گذشته&nbsp;&nbsp;از کهنه&nbsp;مالیات را بر این قرار گرفت :</p> <ul> <li>مالیات جنس بیست خروار است که عوض این بیست خروار جنس ، صد و شصت تومان نقد گرفت .</li> <li>سر شماری (یعنی به ازای هر نفر) شصت تومان بود .</li> <li>سر گوسفند بیست تومان بود.</li> <li>به حساب گوسفندی دوهزار و پانصد دینار ، بیست تومان برابر هشتاد گوسفند است و من شنیدم که از بیست و دو گوسفند بیشتر در دفتر دیوانی ضبط نیست .</li> <li>سر گاو پانزده تومان گرفت ، گاوی پنج هزار .</li> <li>بیست سال قبل از این ، همه گاوهای این ده را ترکمن ها گرفتند و از آن وقت تا به حال یک راس گاو هم در این ده وجود نداشت ولی سی راس گاو هنوز هم در دفتر دیوان ثبت است .</li> <li>بجهت مالیات زمین ، جریبی هشت قران گرفته شد و روی چهل جریب سی و دو تومان شد و جمع این دویست و هشتاد و هفت تومان می شود .</li> <li>و بغیر این مبلغ پنجاه تا شصت تومان دیگر، آدمهای حاکم گرفته و کدخدا که یکی از سواران حاکم است ، صد یا صد و پنجاه تومان برای خود می گیرد که این ده کوچک ،حدودا پانصد تومان در فاصله یکسال داده است.</li> </ul> <p dir="rtl">اهالی کهنه هم یک کمی ابریشم میسازند .</p> <p dir="rtl">بیست سال پیش از این (یعنی در سال 1235 شمسی) یک جمعیت بزرگ تکه (ترکمن) بمنظور چپاول کهنه آمده بودند ،سیصد راس گاو و ده نفر مرد برده بودند، دو نفر را هم کشتند، از آن وقت تا حال هیچ ترکمنی در نزدیکی این ده پیدا نشد .</p> <p dir="rtl">از کهنه تا جاجرم نه فرسخ است و شفیع آباد در نصف راه واقع است . از کهنه تا بجنورد شانزده فرسخ است و میان آباد که پایتخت حکومت اسفراین باشد در نصف راه واقع است.</p> <p dir="rtl">از کهنه تا جغتای یازده مایل است، راه متصل دره و کوه میباشد.</p> <p dir="rtl">روستاهایی که در اطراف هستند از این قرار است : <strong>دستوران (Dasturan) ، جبله (Jebeleh) و گفت (Gaft)&nbsp;</strong>. همه این دهات کمی ابریشم می سازند و قدری زراعت دارند .</p> <p dir="rtl">گفت پنجاه خانوار دارد و ده معتبریست . آنجا هم یک امامزاده دارد که به سیدعبدالله ابن موسی کاظم علیه السلام مشهور است. در گفت یک نفر نوه ی الله یارخان جوینی را دیدم. الله یارخان جوینی از ایل ترک قلیچی بود که در زمان سلطنت فتحعلیشاه یاغی شده بود و در مزینان گرفتار شده و در دارالخلافه کشته شد.</p> <h3>جغتای</h3> <p dir="rtl">جغتای (Joghatay) صد و پنجاه خانوار دارد و ارگش در وسط شهر واقع است . ارگش بسیار خرابه دارد و منزل حاکم است ولی چهار یا پنج اطاق درست بیشتر ندارد . جغتای نزدیک به جلگه جوین است و از اینجا تا به دهاتی که در جلگه واقع اند چهار فرسخ مسافت دارد.</p> <p dir="rtl">معتبرترین ده این جلگه <strong>زورآباد (Zour Abad)&nbsp;</strong>است . در دو فرسخی زورآباد، <strong>سامقان (Samghan)</strong> واقع است که دهی با بیست خانوار می باشد، از جهت کم آبی و ظلم حاکم ، اهل ده در ماه ربیع الاول امسال ، به ولایت سبزوار فرار کردند.</p> <p dir="rtl">از جغتای تا <strong>زمند (Zamand)&nbsp;</strong>سه مایل و نیم است ، زمند سی خانوار دارد و مالیات زمند از این قرار است :</p> <ul> <li>خانواری نود تومان نقد ، هشت تومان و هشت هزار دینار</li> <li>جنس ،پانزده خروار ، خرواری چهار تومان ، و یکهزار دینار که شصت و یک تومان و نیم می شود</li> <li>گله سی و پنج تومان</li> <li>گاو بیست و پنج تومان که جمع آن با پولی که آدمهای حاکم می گیرند سیصد تومان می شود .</li> </ul> <p dir="rtl">از زمند تا <strong>فریمانه (Farimaneh)&nbsp;</strong>یک مایل و نیم است ، فریمانه بیست خانوار دارد و از قدیم هیچ مالیات نمی دهد، بجز سالی بیست و یک تومان سر گله .</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; ">مسیر حرکت آلبرت هوتم شیندلر در سفر خراسان و گذر از جوین</p> <h3 style="text-align: center; "><img width="600" vspace="10" hspace="10" height="306" align="absMiddle" border="1" src="/public_files/image/maps/safarnameh.jpg" alt="مسیر سفر شیندلر" /></h3> <h3>زرقان</h3> <p dir="rtl">از فریمانه تا <strong>زرقون (نام رسمی: زرقان Zarghan)</strong> پنج مایل و نیم مسافت دارد، زرقون چهل خانوار دارد و دویست و نود و شش تومان مالیات می دهد و جزء حکومت سبزوار است.</p> <p dir="rtl">زرقون دم رودخانه نوین است ، خیلی زراعت دارد و بسیار درخت گردو و میوه جات و سپیدار . در چند خانه این ده کنه شب گز (<span style="color: rgb(153, 51, 0); ">نوعی کنه که معمولا شبها حرکت می کنند و گزش آن باعث ایجاد تب می شده است</span>) دارد . نزدیک به زرقون یک معدن معتبر مس دارد، ولی 9 سال است که هیچکس در این معدن کار نمیکند.</p> <p dir="rtl">زمستان زرقون بسیار سخت است ، وقتی من آنجا بودم ،بیست روز بعد از عید نوروز ، میان شب آب یخ میزد و سر کوه زرقون بسیار برف داشت .</p> <h3>پیراکوه</h3> <p dir="rtl">از زرقون تا رامشین هیجده مایل است و کل این راه میان دره و کوه است. &nbsp;دهاتی که در اطراف هستند از این قرارند: <strong>ارگ نوجوی</strong> با پنجاه خانوار ، <strong>ارگ قربانعلی بیگ</strong> با پنجاه خانوار، <strong>منج شیرین (Monj-e Shirin)</strong>&nbsp;با پانزده خانوار، <strong>قلعه ی جزندر (Jazandar)</strong>&nbsp;با دو خانوار، <strong>یوسف آباد</strong> با<strong> قلعه ی شاه بداغ</strong> با ده خانوار، <strong>بیدخور (Bidkhor)&nbsp;</strong>با پنجاه خانوار . همه ی این دهات آب بسیار دارند و خیلی زراعت هم می کنند.</p> <p dir="rtl"><strong>رامشین (Ramshin)&nbsp;</strong>پنجاه خانوار دارد ، مالیات رامشین در سال گذشته پانصد و هفتاد و دو تومان بود و یکهزار دینار ، خروار جنس به چهار تومان و یکهزار حساب کردند ، هر خانواری به شصت و چهار هزار ، و هر تومان نقد به سیزده هزار حساب کردند .</p> <p dir="rtl">نزدیک رامشین دهی وجود دارد که به <strong>بلند باران (نام رسمی : جلمبادان Jalambadan - نام محلی : بلمبارو Belembaru)</strong> مشهور است . بلند باران پنجاه خانوار دارد و صد و شصت تومان مالیات می دهد و پر از کنه شب گز است و بسیار تعجب است که رامشین که خیلی به بلند باران نزدیک است هیچ کنه شب گز ندارد .</p> <p dir="rtl">از رامشین تا <strong>طبس (Tabas)&nbsp;</strong>نوزده مایل است و راه در کل این مسافت دره و تپه میباشد . دهاتی که در اطراف راه میباشد از این قرارند: <strong>مهرآباد ، بید ، محمودآباد ، برغمد (Barghamad) ، بالا آباد ، میان آباد ، نوده ، بزقند (نام رسمی : بازقند Bazghand)</strong>.</p> <p dir="rtl">بزقند در پهلوی طبس است و شصت خانوار دارد و طبس ده بسیار خوبیست و صد خانوار دارد و آب و زراعت و اشجار بسیار دارد و طبس در شمال سبزوار واقع است. از طبس تا سبزوار شانزده مایل است که هشت مایل بین کوه می باشد و هشت مایل در جلگه . کوه هایی که در اطراف می باشند معدن مس بسیار دارند. دامنه کوه که همانجا راه داخل جلگه می شود چند روستا می باشد : <strong>کلاته خواجه، سنگ سفید، عشرآباد، کلاته حاجی محمدرضا، شاه باش، رزقند (نام رسمی رازقند Razghand)</strong>.&nbsp; از کلاته حاجی محمدرضا تا سبزوار هشت مایل و نیم است و در زمین آنجا بسیار نهر و گودی بواسطه سیل حاصل شده است و در زمستان عبور خیلی مشکل است از جهت گل و آب.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">قابل ذکر است که مسافتهای اعلامی آن زمان تقریبی است و اغلب از مسیر راه های مالرو بوده است ، ضمنا هر مایل معادل 1.6093 کیلومتر می باشد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <ul> <li><strong>جمع&nbsp;آوری : آقای پورشریعت (</strong><strong><a href="http://kohandyar.persianblog.ir" target="_blank">وبلاگ کهنه ، ای سرزمین قوم کهن</a>)</strong><strong>&nbsp;</strong></li> <li><strong>با همکاری آقای علی دانشور (</strong>مساعدت در تهیه سفرنامه شیندلر از آرشیو&nbsp; کتابخانه دانشگاه تهران<strong>)</strong></li> <li><strong>تصاویر ، ویرایش و اصلاحات متن : علی رامشینی</strong></li> </ul> http://www.joveyn.ir?page=18 Mon, 14 Jan 13 13:44:19 +0000 info@joveyn.ir (علی رامشینی) کتابخانه های عمومی <p><img alt="کتابخانه عمومی" width="314" height="226" vspace="10" hspace="10" border="1" align="left" src="/public_files/image/library.jpg" /></p> <h2>&nbsp;کتابخانه عطاملک جوینی</h2> <p>کتابخانه عطاملک جوینی در مرکز شهر نقاب به مرکزیت شهرستان جوین واقع شده است و با توجه به &nbsp;امکانات، تخصص ، توانمندیها و وظیفه ی تعریف شده ای که دارد در کسوت کتابخانه ی مرکزی شهرستان جوین انجام وظیفه میکند . مدیریت اداره ی کتابخانه های عمومی شهرستان هم در&nbsp;فضای ساختمان&nbsp;این کتابخانه واقع شده است .</p> <p dir="rtl"><strong>حاج مجید نقابی&nbsp;:</strong> مدیریت محترم اداره ی کتابخانه های عمومی شهرستان - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی- که از مدیران مجرب شهرستان می باشند و قبلا هم مسئول اداره ی&nbsp;شهرستان سبزوار بوده اند که با زحمات ایشان ، کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار رشد&nbsp;کمی و کیفی خوبی داشته است. البته&nbsp;ناگفته نماند ایشان سابقه ی فعالیت در آستان قدس&nbsp;رضوی و اداره ی ارشاد را هم&nbsp;داشته اند و البته هم اکنون هم همکاریشان با این دو اداره ادامه دارد.</p> <p dir="rtl"><strong>خانم عصمت غلامی کارجی&nbsp;: </strong>مسئول دبیرخانه و معاون اداره &nbsp;- کارشناس کتابداری واطلاع رسانی - که قبلا مسول اداره ی شهرستان جغتای بوده اند و کارنامه ی موفقی در این شهرستان داشته اند.</p> <p><strong>آقای محسن زرقانی</strong>&nbsp;:&nbsp;مسئول کتابخانه - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی - &nbsp;که مجموعه ای از کارهای فرهنگی را در کارنامه ی خود دارند.</p> <p dir="rtl"><strong>امیر نقابی&nbsp;:</strong> از فعالان فرهنگی در بخش کتاب و کتابخانه می باشند که با فعالیتهای داوطلبانه در کتابخانه، &nbsp;کمک شایانی را به مجموعه کتابخانه میکنند.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <h2>معرفی قسمتهای مختلف کتابخانه ی عطاملک جوینی :</h2> <h3>الف- بخش مرجع</h3> <ul> <li>بخش مرجع شامل : 300 جلد از کتابهای مرجع در همه ی موضوعات مورد نیاز (تفاسیر قرآن، دایرة المعارفها، لغتنامه ها ، مرجعهای علمی و.... ) می باشد .</li> <li>بخش تازه های کتاب که به معرفی کتابهای خواندنی وجدید در همه ی موضوعات می پردازد.</li> <li>بخش امکانات جستجوی رایانه ای برای منابع مختلف موجود در کتابخانه که بیشتر بصورت جستجوی مقاله ها انجام میگیرد و همیشه سعی شده است مقاله ها بصورت طراحی شده و زیبا به مخاطب تحویل گردد .</li> <li>بخش کودک و نوجوان : در بخشهای مذهبی ، داستان ، نقاشی ، علمی با انواع منابع متنوع</li> </ul> <h3>ب- بخش مخزن</h3> <ul> <li>با مجموعه ای نزدیک به ده هزار جلد کتاب در همه ی موضوعات</li> </ul> <h3>ج- بخش سالنهای مطالعه</h3> <ul> <li>قسمت خواهران و قسمت برادران&nbsp; که روی هم رفته ظرفیت مطالعه 100 نفر را دارد.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h3>د - بخش آماده سازی منابع&nbsp;</h3> <p dir="rtl">این بخش به سفارش (کتاب و مجلات) ، دریافت، گزارشات اعلام وصول ماهانه و شش ماهه و آماده سازی دفتری و رایانه ای می پردازد. که در مرحله ی آماده سازی رایانه ای از نرم افزار کتابشناسی ملی بسیار استفاده می شود .</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <h2>گزیده ای از فعالیتهای کتابخانه عطاملک جوینی :</h2> <h3>فعالیتهای سازمانی</h3> <ul> <li>فعالیتهای مربوط به کتابخانه : امانت کتاب و نشریات</li> <li>رایت cd ، dvd و دیگر نرم افزارهای موجود در کتابخانه ( در حدود 70 نوع در موضوعات مختلف)</li> <li>جستجوی مقالات ، پژوهشها و تحقیقات و مطالب مورد نیاز ، تدوین و تحویل آنها</li> </ul> <h3>فعالیتهای جنبی و فوق برنامه</h3> <ul> <li>مشاوره ی تحصیلی : برنامه ریزی و هماهنگی کتابخانه با داوطلبین کنکور سراسری جهت موفقیت هر چه بیشتر آنها و انجام اموری همچون : <ol> <li>در اختیار نهادن منابع مورد نیاز در حد امکان در همه ی رشته ها و همه ی مقاطع تحصیلی</li> <li>رایزنی و هماهنگی با مشاوران متبحر و مجرب جهت برگزاری کارگاهها و همایشهای مفید&nbsp; با اهداف : <ul> <li>تقویت روحی روانی داوطلبین و محصلین گرامی</li> <li>روشهای صحیح برنامه ریزی تحصیلی</li> <li>روشهای صحیح تست زنی و ...</li> <li>از جمله ی این همایشها ، همایشی با همین موضوع در تاریخ شنبه 21 خرداد ، در مکان سالن ذوالفقار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سخنرانی استاد شکیبا برگزار گردید . که الحمد لله حضار از محتوای مطالب ارائه شده بسیار راضی بودند ، و البته در جریان برگزاری این برنامه تشکر ویژه داریم از همکاری گرم و نکوی سپاه پاسداران و از همکاری پر فایده ی جناب استاد شکیبا .</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>برنامه های توانمندسازی آموزشی محصلین گرامی همانند کلاسهای تقویتی : قرآن ، زبان ، ریاضی&nbsp; ، عربی و فناوری های رایانه ای همانند ICDL و دیگر</li> <li>کارگاههای مشاوره ی خانواده :</li> <li>مسائل زناشویی : <ul> <li>تعامل و رفتار عاشقانه همراه با احترام بین زن و مرد</li> <li>تعامل و ارتباط صحیح والدین و فرزندان</li> <li>نقش خانواده در آموزش ، پرورش و پیشرفت همه ی اعضاء مخصوصا فرزندان</li> </ul> </li> <li>کارگاههای آموزش مشاغل خانگی : از جمله خیاطی ، گلدوزی ، تعمیر وسایل خانگی و...</li> <li>راه اندازی تیمهای ورزشی برای رشد و پرورش جسم و جان اعضاء نوجوان کتابخانه و ...</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">ضمناً اداره ی کتابخانه های عمومی جوین در تلاش است تا در جای جای شهرستان ، کتابخانه های مشارکتی را راه اندازی ، حمایت و پشتیبانی کند ،&nbsp; که از این جمله اند :</p> <ul> <li><strong>&nbsp;کتابخانه ی شهید غلامحسن نقابی در شمس آباد&nbsp;: </strong>بامدیریت حاج آقا شمس آبادی که از فعالان و زحمتکشان فرهنگی شهرستان می باشند ، و با مسئولیت خانم رفاهی . کتابخانه ای فعال و در بعضی موارد دارای منابع بسیار مفید ومنحصر به فرد می باشد .</li> <li><strong>&nbsp;کتابخانه ی مشارکتی انداده&nbsp;&nbsp;:</strong> این کتابخانه هم کتابخانه ای فعال می باشد و منابع مورد نیاز خود را از نهادهای مختلف از جمله طی قراردادی از جهاد کشاورزی تهیه می کند . و با مسئولیت خانم امیدوار اداره می شود .</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">برگرفته از وبلاگ&nbsp;<a target="_blank" href="http://atamaleklibrary.persianblog.ir/post/21/">کتابخانه عطاملک جوینی</a></p> <p>&nbsp;</p> http://www.joveyn.ir?page=17 Sat, 22 Oct 11 05:53:10 +0000 info@joveyn.ir (علی رامشینی) سرود جوین <p>چند وقتی هست که آقای سهیلی مسئول انجمن شعر شهرستان جوين ، شعر زیبایی را برای شهرستان جوین به عنوان سرود سرزمین سروده اند ، که <a target="_blank" href="/public_files/joveyn.mp3">نسخه صوتی (غیرنهایی)</a>&nbsp;آن نیز ساخته شده و قابل دریافت است.</p> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center; "> <p>اي جوين اي خاك پاكت سُرمه چشمان ما</p> <p>اي فداي تو قامت سروت، تمام جان ما</p> <br /> <p>لاله هاي سرافرازت خفته در دامان تو</p> <p>غرق نور است و طراوت نم نم باران تو</p> <br /> <p>در جوار هشتمين اختر بماني پايدار</p> <p>غيرت مردان تو باشد هميشه يادگار</p> <br /> <p>دشت زر خيز تو باشد مظهر لطف خدا</p> <p>هست كار مردمانت روز و شب ذكر و دعا</p> <br /> <p>آب سّد يام شرحي از سخاوتهاي تو</p> <p>مسجد آق قلعه گوياي عبادتهاي تو</p> <br /> <p>داده رونق راه آهن بر ديار پاك تو</p> <p>قند و فولاد تو باشد اعتبار خاك تو</p> <br /> <p>هست حرف مردم اين خطّه از پير و جوان</p> <p>قلب من! ايران من! ماني هميشه جاودان!</p> </div> <p>&nbsp;</p> <h3><a target="_blank" href="/public_files/joveyn.mp3">دریافت نسخه صوتی سرود جوین</a>&nbsp;(Download - MP3 - 4.3 Mb)</h3> <p>&nbsp;</p> http://www.joveyn.ir?page=16 Wed, 19 Oct 11 06:04:51 +0000 info@joveyn.ir (علی رامشینی) سند توسعه <p style="text-align: center; "><img alt="الله - جمهوري اسلامي ايران" width="50" height="47" vspace="0" hspace="10" border="0" align="middle" src="/public_files/image/Arm-Allah.png" /></p> <p style="text-align: center; ">رياست جمهوري</p> <p style="text-align: center; ">سازمان مديريت و برنامه&shy;ريزي کشور</p> <p style="text-align: center; ">سازمان مديريت و برنامه&shy;ريزي خراسان رضوي</p> <p style="text-align: center; ">&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center; ">سند توسعه شهرستان جوين</h1> <br/><br/> <ul> <li><a href="#intro">مقدمه</a></li> <li><a href="#moarefi">معرفي شهرستان</a></li> <li><a href="#shakes">معرفي برخي شاخصهاي توسعه شهرستان</a></li> <li><a href="#sanad">سند توسعه شهرستان</a> <ul> <li><a href="#ghabeliat">اصلي&shy;ترين قابليتهاي توسعه</a></li> <li><a href="#tangna">عمده&shy;ترين تنگناها و محدوديتهاي توسعه</a></li> <li><a href="#band_j">مسائل اساسي شهرستان</a></li> <li><a href="#hadaf">هدفهاي بلندمدت توسعه</a></li> <li><a href="#rahbord">راهبردهاي بلندمدت توسعه</a></li> <li><a href="#siasat">سياستهاي اجرايي</a></li> <li><a href="#eghdamat">اقدامات کليدي و اولويت&shy;دار</a></li> </ul> </li> </ul> <br/> <h2><a name="intro">مقدمه</a></h2> <p>طرح تهيه سند توسعه شهرستانهاي استان خراسان رضوي به منظور تدوين هدفها، راهبردها، راهکارها و اقدامات کليدي و در جهت تحقق اهداف و راهبردهاي سند ملي توسعه استان در اوايل سال 1384 در دستور کار سازمان مديريت و برنامه&shy;ريزي خراسان رضوي قرار گرفت. پس از تدوين محورهاي مطالعاتي و روشهاي انجام کار جلسات متعددي در سطح شهرستاني برگزار و مقدمات تهيه آن فراهم گرديد.</p> <p>استفاده از اسناد و مدارک و اطلاعات گردآوري شده قبلي، مصاحبه با صاحبنظران و دست&shy;اندرکاران، جمع&shy;آوري اطلاعات در شهرستانها با کمک دستگاههاي اجرايي و صاحب&shy;نظران محلي و بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات و با استفاده از مطالعات مشابه انجام شده در ساير استانها و تجربيات قبلي، از جمله مهمترين روشهاي بکار رفته در تهيه و تدوين گزارش اوليه اسناد توسعه شهرستانها مي&shy;باشد. پيش&shy;نويس اوليه اسناد در کميته&shy;هاي برنامه&shy;ريزي شهرستانها مورد بحث و بررسي قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن انجام مي&shy;گيرد. پس از اين مرحله به منظور تعادل بخشي و ايجاد هماهنگي&shy;هاي لازم و اعمال نظرات دستگاههاي اجرايي در چند مرحله مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.</p> <br/> <p>از مهمترين اهداف طرح مذکور مي&shy;توان به:</p> <ul> <li>عملياتي کردن راهبردهاي سند ملي توسعه استان،</li> <li>شناخت قابليتها و ظرفيتهاي بالقوه، تنگناها و چالشهاي توسعه هر شهرستان</li> <li>تدوين راهبردها و راهکارهاي اساسي توسعه شهرستانها در چارچوب سند ملي توسعه استان و تهيه، تدوين و تصويب سند توسعه شهرستانها در مراجع ذيربط اشاره کرد.</li> <li>در تدوين اين اسناد به چند مبحث زير توجه شده است:</li> <li>از آنجايي که در برخي از امور از جمله مسائل امنيتي به صورت متمرکز و ملي تصميم&shy;گيري مي&shy;شود، لذا صرفاً به برخي از پيشنهادات دستگاههاي ذيربط بسنده شده است.</li> <li>در تدوين مسائل و چالشها، مباحثي نظير بيکاري، فقر، پايين بودن سطح سواد و مهارت، عدم بيمه محصولات کشاورزي و نظاير آن که در همه شهرستانها يکسان بوده و بعضاً به صورت ملي تصميم&shy;گيري مي&shy;گردد، چندان مورد بحث قرار نگرفته است.</li> <li>از آنجايي که اين سند يک سند راهبردي است لذا با حفظ اسناد پشتيبان از ورود به جزئيات در آن پرهيز شده است.</li> </ul> <br/> <h2><a name="moarefi">معرفي شهرستان</a></h2> <p>شهرستان جوين داراي دو بخش (بخش مرکزي و بخش عطاملک)، اشهر (نقاب)،4 دهستان و 114 آبادي است که از اين تعداد آبادي 51 داراي سکنه و 63 خالي از سکنه مي&shy;باشد. مساحت اين شهرستان برابر با 1709 کيلومتر مربع است براساس سرشماري سال 1385 جمعيت اين شهرستان50134 نفر بوده که معادل 9/8 درصد از جمعيت استان خراسان رضوي را تشکيل مي&shy;دهد. از اين تعداد 12483 نفر در مناطق شهري و 37651 نفر در مناطق روستايي شهرستان استقرار داشته&shy;اند. در اين حال سهم جمعيت شهري و روستايي شهرستان از کل جمعيت شهري و روستايي استان به ترتيب حدود3 درصد و 1/2 درصد و نرخ شهرنشيني 9/24 درصد و تراکم جمعيت 3/29 نفر در کيلومتر مربع بوده است. همچنين سهم شاغلين بخش کشاورزي 79/17 درصد، صنعت و معدن و ساختمان 9/7 درصد و خدمات 4 درصد بوده است.</p> <p>در اين شهرستان تعداد 3 معدن فعال وجود دارد. همچنين تعداد کارگاههاي صنعتي 545 واحد بوده است. هم&shy;اکنون در اين شهرستان يک شهرک صنعتي وجود دارد.</p> <p>مساحت زمينهاي کشاورزي در اين شهرستان 45000 هکتار، مساحت اراضي زراعي آبي 40000 هکتار، اراضي ديم 5000 هکتار، سطح آبي زير کشت 27500 هکتار، کل مساحت باغات 3300هکتار مي&shy;باشد .</p> <br/> <h2><a name="shakes">تعدادي از مهمترين شاخصهاي شهرستان</a></h2> <br/> <table dir="rtl" border="1" cellspacing="2" cellpadding="5" align="center"> <tbody> <tr> <th>رديف</th> <th>عنوان شاخص</th> <th>واحد</th> <th>ميزان</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>نسبت جمعيت به تعداد تخت موسسات درماني فعال</td> <td>نفر</td> <td>8/17</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ضريب پوشش تحصيلي ظاهري ابتدايي</td> <td> <div dir="rtl">درصد</div> </td> <td>15/112</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ضريب پوشش تحصيلي ظاهري راهنمايي</td> <td>درصد</td> <td>28/108</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ضريب پوشش تحصيلي ظاهري متوسطه</td> <td>درصد</td> <td>9/88</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>درصد چاههاي كشاورزي برقي شده بر كل چاههاي كشاورزي</td> <td>درصد</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>تراكم راه روستايي</td> <td>طول راه به 100 كيلومتر مساحت</td> <td>7/12</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>سهم شهرستان از راه آسفالته روستايي</td> <td>درصد</td> <td>02/4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>سهم شهرستان از راه فرعي</td> <td>درصد</td> <td>04/3</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ضريب نفوذ تلفن ثابت</td> <td>درصد</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>سهم اراضي كشاورزي شهرستان از استان</td> <td>درصد</td> <td>2/4</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>سهم شهرستان از كل مساحت باغات</td> <td>درصد</td> <td>46/2</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>سهم شهرستان از كل توليدات باغي</td> <td>درصد</td> <td>04/1</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>سهم توليدات زراعي شهرستان از استان</td> <td>درصد</td> <td>61/4</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>سهم شهرستان از جمعيت دامي استان</td> <td>درصد</td> <td>55/1</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>سهم شهرستان از جمعيت طيور استان</td> <td>درصد</td> <td>67%</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>سهم شهرستان از ميزان توليد گوشت قرمز استان</td> <td>درصد</td> <td>86/1</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>سهم شهرستان از توليد گوشت مرغ استان</td> <td>درصد</td> <td>72/0</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>سهم شهرستان از توليدات معدني استان</td> <td>درصد</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>سهم شهرستان از ذخيره معدني استان</td> <td>درصد</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>سهم از ارزش افزوده شاغلين كارگاههاي صنعتي</td> <td>درصد</td> <td>65/4</td> </tr> </tbody> </table> <br/> <h2><a name="sanad">سند توسعه شهرستان جوين</a></h2> <h3>الف) <a name="ghabeliat">اصلي&shy;ترين قابليتهاي توسعه</a></h3> <h3>استقرار در شبکه حمل و نقل جاده&shy;اي منطقه&shy;اي و فرامنطقه&shy;اي و ريلي</h3> <ul> <li>وجود زمينه&shy;هاي فرهنگي و قابليتهاي بالاي گردشگري (بناهاي تاريخي، محوطه&shy;هاي باستاني، ويژگيهاي فرهنگي و مشاهير و مفاخر، جاذبه&shy;هاي اکوتوريسم، گونه&shy;هاي باارزش گياهي و جانوري و ...) و برخورداري از پشتوانه مردمي در فرهنگ وقف و مشارکت در امر اجتماعي و خيريه.</li> <li>موقعيت ژئوپولتيک شهرستان و قرار گرفتن در دهليز امنيتي شرق و شمال شرق کشور.</li> <li>وجود مرکز آموزش عالي (دانشگاه پيام نور و ... ) و نيروهاي متخصص در بخش کشاورزي و صنعت.</li> <li>وجود مزيتهاي نسبي و قابليتهاي کشاورزي، منابع طبيعي و گياهان دارويي با توجه به وجود دشتهاي حاصلخيز</li> <li>سابقه فعاليت و زير ساختهاي بازرگاني به ويژه در محصولات کشاورزي</li> <li>برخورداري شهرستان از ذخاير معدني غني (معدن سنگ آهن، سنگ لاشه و مالون و ...)</li> <li>وجود واحدهاي بزرگ توليدي مانند کشت و صنعت جوين (کارخانه قند جوين، شرکت برکت جوين و ساير شرکتهاي اقماري وابسته) کارخانه جمکو، کارخانه اسيدسيتريک، کارخانه فولاد، کارخانه آرد، شهرک صنعتي جوين، ماشين&shy;سازي ابتکار و ذرت خشک&shy;کني، خوراک دام و طيور، کارخانه توليد فرآورده&shy;هاي لبني و ...</li> <li>وجود امکانات گسترده در زمينه پرورش دام و طيور و توانمندي&shy;هاي بالقوه در زمينه آبزي&shy;پروري.</li> <li>قابليتهاي بالاي استقرار واحدهاي صنعتي از جمله صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و صنايع کوچک</li> <li>قابليت استفاده از انرژي&shy;هاي پاک و تجديدشونده (باد، خورشيد و ...)</li> <li>وجود منابع انساني مستعد و يکپارچگي فرهنگي و قومي و برخوردار از ظرفيتهاي اجرايي</li> </ul> <br/> <h3><a name="tangna">ب- عمده&shy;ترين تنگناها و محدوديتهاي توسعه</a></h3> <ul> <li>محدوديتهاي محيطي در برخي مناطق نظير افت سطح، آبهاي زيرزميني، کاهش کيفيت آب کشاورزي، پراکنش فاضلاب بارندگي در فصل زراعي، وقوع خشکسالي&shy;هاي چند سال اخير، سرماي ديررس (بهاره)، وجود دام مازاد بر ظرفيت مراتع.</li> <li>عدم تناسب بين سرمايه&shy;گذاري انجام شده با قابليت شهرستان در امور زيربنايي به ويژه صنايع مادر و پايين بودن سهم شهرستان در صنايع مادر، تخصصي و پيشرفته.</li> <li>ضعف شديد فضاهاي تفريحي و ورزشي</li> <li>تفکرات سنتي حاکم در کشاورزي منطقه</li> <li>کمبود سرمايه کافي مردم براي سرمايه&shy;گذاري در بخشهاي کشاورزي و صنعتي</li> <li>وجود خرده مالکي و بهره&shy;برداري سنتي از منابع آب و خاک</li> <li>کاهش حاصلخيزي خاک زراعي به دليل کشت متراکم، افزايش شوري، قليائيت و فقر مواد آلي</li> <li>عدم استفاده بهينه از منابع محدود آب، عدم مهار و کنترل کافي آبهاي سطحي و روشهاي نامناسب آبياري</li> <li>وابستگي بيش از حد منابع مالي بخشهاي مختلف اقتصادي به درآمدهاي عمومي و اعتبارات دولتي (مثال: شهرداري)</li> <li>عدم وجود تشکلهاي مختلف و مشارکت مردمي در امور اقتصادي محرک توسعه اقتصادي</li> <li>جريان خروج سرمايه و انتقال درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي کشاورزي شهرستان به خارج از منطقه</li> <li>ضعف شديد ساختار اداري و تشکيلاتي و فضاهاي فرهنگي، هنري، بهداشتي، آموزشي، ورزشي و نامناسب بودن ظرفيتهاي موجود.</li> </ul> <br/> <h3><a name="band_j">ج- مسائل اساسي شهرستان</a></h3> <ul> <li>ناکافي بودن جاذبه&shy;هاي لازم براي نگهداشت نيروي متخصص و ماهر در شهرستان</li> <li>عدم يکپارچه بودن اراضي و در نتيجه روند کند توسعه مکانيزاسيون کشاورزي</li> <li>عدم تناسب اعتبارات و امکانات موجود با نياز و جمعيت شهرستان</li> <li>افت سطح آبهاي زيرزميني در نتيجه کاهش آبدهي چاههاي کشاورزي</li> <li>بهره&shy;برداري بي&shy;رويه از منابع طبيعي تجديدشونده شهرستان</li> <li>کمبود شديد فضاهاي فرهنگي، تفريحي، ورزشي و سرانه بسيار پايين فضاي سبز شهر نقاب</li> <li>عدم وجود وحدت رويه از منابع طبيعي تجديدشونده شهرستان</li> <li>کافي نبودن صنايع تبديلي و تکميلي و تأسيسات نگهداري محصولات کشاورزي بويژه شير</li> <li>عدم هماهنگي و نبود مديريت بهبود توليد و افزايش کيفيت وبازاريابي محصولات کشاورزي</li> <li>با توجه به اينکه شهر نقاب مرکز شهرستان جوين، شهري طولي مي&shy;باشد و همچنين محور مواصلاتي ترانزيتي شمال- شرق تردد بيش از حد وسايل نقليه سنگين و سبک را در شهر شاهد هستيم که خود منجر به تصادفات زيادي شده است و بايستي هر چه سريعتر نسبت به احداث کمربندي اقدام نمود.</li> <li>وجود معضل تفکر محلاتي مردم، (با توجه به اينکه شهر نقاب از پيوستن 6 روستا به يکديگر تشکيل شده است) که اين امر موجب عدم اختصاص امکانات و اعتبارات بطور مساوي در شهر مي&shy;شود.</li> <li>نبود ساختار اداري و تشکيلاتي مناسب با توجه به تازه تأسيس بودن شهرستان</li> </ul> <br/> <h3>د- <a name="hadaf">هدفهاي بلندمدت توسعه</a></h3> <ul> <li>نيل به توسعه متوازن و تعادل در بهره&shy;مندي موزون مناطق شهري و روستايي از توسعه</li> <li>توليد ثروت، افزايش درآمد، تأمين امنيت غذايي و نيازهاي اساسي، عدالت اجتماعي</li> <li>اشتغال&shy;زايي، تقويت بنيان&shy;هاي اقتصادي روستايي و افزايش برخورداري از امکانات عمومي و بهداشتي</li> <li>توسعه بخش کشاورزي و بهره&shy;برداري بهينه از قابليتها و امکانات موجود.</li> <li>ارتقاء سطح مهارت و آگاهي بهره&shy;برداران کشاورزي و جذب نيروهاي جوان در اين بخش</li> <li>ايجاد منطقه ويژه اقتصادي تجاري با در نظر گرفتن زير ساختمانهاي موجود</li> <li>ارتقاي سرمايه انساني و گسترش آموزشهاي فني و حرفه&shy;اي و تقويت بهره&shy;گيري از سازمانهاي غيردولتي در بخشهاي محوري توسعه شهرستان</li> <li>نوسازي و توسعه بخش کشاورزي</li> <li>ايجاد زمينه مناسب جهت سمت و سوددهي به فعاليتهاي صنعتي و معدني داراي توانمنديهاي ويژه در شهرستان</li> <li>اعتلاي معرفت ديني و ارزشهاي فرهنگي و توسعه نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميم&shy;سازي و تصميم&shy;گيري.</li> <li>افزايش شاخصهاي سرمايه&shy;گذاري و مشارکت بخش خصوصي در کليه زمينه&shy;هاي فعاليتهاي اقتصادي و ارتقاي شهرستان در اين شاخصها</li> <li>گسترش فعاليتها و خدمات بازرگاني و ترجيحاً در جهت صادرات محصولات کشاورزي و بهبود عملکرد کشاروزي از طريق پيوند توليد با تجارت</li> <li>تقويت و ارتقاء موقعيت صنعتي شهرستان از طريق بسترسازي براي استفاده از تکنولوژيهاي نوين در صنايع</li> <li>توانمندسازي بخش تعاوني و خصوصي براي ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ</li> <li>ارتقاي کيفيت و کميت خدمات، تأسيسات، تجهيزات و زير ساختهاي شهري</li> <li>استقرار ساختار اداري متناسب با وضعيت شهرستان در جهت جوابگويي به نيازها و الزامات اداري با توجه به تازه تأسيس بودن شهرستان</li> <li>بهره&shy;برداري بهينه از منابع پايه توليد در شهرستان</li> <li>جلوگيري از تخريب منابع طبيعي</li> <li>حفاظت و ارتقاء سطح توانمندي&shy;هاي محيطي و انساني در راستاي توسعه پايدار</li> </ul> <br/> <h3>هـ -<a name="rahbord">راهبردهاي بلندمدت توسعه</a></h3> <ul> <li>ارتقاء سطح سلامت جامعه و برخورداري از خدمات مناسب فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي</li> <li>گسترش مشارکت مردم در فرآيند توسعه شهرستان از طريق مشارکت در فعاليتهاي عمراني و توليد، خدماتي و زيست محيطي</li> <li>بهبود و ايجاد شرايط لازم براي سرمايه&shy;گذاري&shy;ها و توسعه بازارهاي مالي با ثبات براي تأمين منابع مالي سرمايه&shy;گذاري در محدود شهرستان</li> <li>رونق فعاليتهاي کشاورزي- صنعتي و معدني با محوريت صنايع تبديلي به عنوان اصلي&shy;ترين قابليت توسعه اقتصادي و موتور محرکه توسعه شهرستان با توجه به قابليتها و تنگناها</li> <li>گسترش و تجهيز مراکز تحقيقاتي، پژوهشي و آزمايشگاهي و آموزشي</li> <li>توجه به مديريت اراضي کشاورزي به منظور بهره&shy;برداري پايه از منابع آب و خاک و جلوگيري از تخريب، قطعه قطعه شدن و تغيير کاربري اراضي، تعيين الگوي کشت و اصلاح الگوي مصرف آب کشاورزي</li> <li>استفاده از شيوه&shy;هاي نوين بهره&shy;برداري کشاورزي و توسعه مهارتهاي حرفه&shy;اي بهره&shy;برداران و توليدکنندگان با اعمال روشهاي نوين مديريت مزرعه</li> <li>ساماندهي صنايع دستي به منظور ارتقاي کيفيت، تقويت و حمايت از صنايع دستي و هنرهاي سنتي به ويژه فرش دستباف</li> <li>همکاي متقابل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي با شهرستان&shy;هاي همجوار</li> <li>گسترش و تغيير شيوه دامداري به دامپروري نوين و توسعه صنعت مرغداري</li> <li>ارتقاء امکانات بهداشتي و درماني به منظور تقويت نقش آن در ارائه خدمات برتر منطقه&shy;اي</li> <li>توسعه خدمات زيربنايي و ساماندهي و ايمن&shy;سازي روستاها</li> <li>حفظ و احياء مراتع و توسعه فعاليتهاي منابع طبيعي و آبخيزداري</li> <li>افزايش و ارتقاء سطح شاخصهاي توسعه انساني و گسترش امکانات فرهنگي، هنري، ورزشي</li> <li>تقويت صنعت گردشگري.</li> </ul> <br/> <h3>و- <a name="siasat">سياستهاي اجرايي</a></h3> <ul> <li>تأمين آب شرب نقاب و جمع&shy;آوري آبهاي سطحي در محدوده دشت جوين.</li> <li>تهيه و گسترش بانکهاي اطلاعات آماري، مکاني و توصيفي با استفاده از سيستم&shy;هاي اطلاعات جغرافيايي</li> <li>حمايت از به کارگيري تکنولوژيهاي جديد در توليد انرژي توسط نيروگاهها، بادي، خورشيدي و زمين گرمايي به منظور بهينه&shy;سازي مصرف انرژي</li> <li>انجام مطالعات لازم در خصوص شناسايي جامع ظرفيت&shy;هاي شهرستان در بخش صنعت و بويژه معدن</li> <li>توسعه و تجهيز مراکز علمي و پژوهشي و مراکز اداري، دانشگاه، مدارس و نقاط روستايي مشهد به فناوري&shy;هاي اطلاعات</li> <li>ايجاد و گسترش فضاهاي مناسب اداري</li> <li>جلوگيري از توسعه بي&shy;رويه شهر نقاب</li> <li>افزايش سطح زيرکشت و تغيير الگوي کشت به سوي منطقه&shy;اي نمودن توليدات با اولويت دانه&shy;هاي روغني (کنجد، آفتابگردان وکلزا) سبزيجات، صيفي&shy;جات و ... همچنين حمايت از تجهيز و يکپارچه&shy;سازي اراضي</li> <li>گسترش تعاوني&shy;هاي توليد و سهامي زراعي با اولويت به کارگيري نيروهاي متخصص بومي و دانش&shy;آموختگان</li> <li>سرمايه&shy;گذاري بخش خصوصي در بحث ميراث فرهنگي و گردشگري</li> <li>توسعه و گسترش پرورش آبزيان با هدف بالا بردن سطح مصرف سرانه ماهي</li> <li>توسعه فعاليتهاي اصلاح نژاد، توسعه صنعت گاوداري</li> <li>تفکيک آب شرب از ساير مصارف آب شهري</li> <li>گسترش بيمه محصولات کشاورزي با توجه به آسيب پذير بودن شهرستان از خشکسالي، سرمازدگي، بارندگي&shy;هاي خارج از فصل و ...</li> <li>فراهم سازي زمينه تحقق دولت الکترونيک و دسترسي تمام مناطق شهرستان به زيربناهاي ارتباطي و IT</li> <li>تسريع در تکميل نظام مديريت روستايي شهرستان از طريق تشکيل دهيارها.</li> <li>حمايت از راه&shy;اندازي مجامع تحقيقاتي نظير پژوهشکده انگور، هندوانه، چغندرقند و احداث ايستگاه تحقيقاتي باغباني و غذايي.</li> <li>ايجاد بستر مناسب جهت سرمايه&shy;گذاري در بخش معدن صنعت شهرستان بويژه صنايع تبديلي کشاورزي.</li> <li>تقويت منابع مالي شهرداري در اجراي برنامه&shy;هاي توسعه شهري و تأسيسات عمومي</li> <li>ساماندهي و بهسازي سکونتگاههاي روستاي و شناسايي مناطق آسيب پذير</li> <li>جذب مناسب خيرين و واقفين در راستاي تأمين فضاهاي آموزشي و تربيتي مناطق محروم شهرستان.</li> <li>توسعه شبکه راههاي ارتباطي شهرستان.</li> <li>توسعه کشت گلخانه&shy;اي.</li> <li>حفاظت و حراست از عرصه&shy;هاي منابع طبيعي از طريق تشکيل تعاوني&shy;هاي مرتعداري، عمليات مميزي، مراتع و آموزش بهره&shy;برداران و برقراري تعادل دام و مرتع.</li> <li>انجام مطالعات شناسايي و پيشگيري تهديدات و ناهنجاري اجتماعي.</li> <li>مديريت زيست محيطي در جهت کاهش آلودگي و گسترش مبارزه بيولوژيکي باهدف دفع آفات گياهي.</li> <li>ايجاد تشکل&shy;هاي فرهنگي، ورزشي، مذهبي، اقتصادي در جهت مشارکت مردم براي رفع محروميت اجتماعي.</li> <li>استفاده از هرزآب فصلي رودخانه کالشور در جهت احياء مناطق کويري و بياباني با کشت گونه&shy;هاي مقاوم به شوري و اجراي عمليات احياء و اصلاحي عرصه&shy;هاي بياباني و گسترش تهيه و اجراي طرحهاي مرتعداري و مديريت منابع جنگلي</li> <li>ايجاد مجتمع&shy;هاي دامداري و توسعه مراکز مرغ مادر، ا جداد، مادر تخمگذار، راه&shy;اندازي واحدهاي جديد پرورش طيور (شتر مرغ، بوقلمون، بلدرچين...)</li> <li>مصرف بهينه و کاهش آلودگي محيط زيست از طريق گازرساني به روستاها و مراکز جمعيتي واجد شرايط، گازي نمودن کوره&shy;هاي آجرپزي و ...</li> <li>انجام مطالعات لازم به منظور تأمين آب از حوزه&shy;هاي آبريز مجاور و بارآوري ابرها</li> </ul> <br/> <h3>ز) <a name="eghdamat">اقدامات کليدي و اولويت&shy;دار:</a></h3> <ol> <li>ايجاد مرکز آموزش تخصصي يا دانشکد? کشاورزي و فني و حرفه&shy;اي با قابليت تربيت نيروي تخصصي براي بخش کشاورزي و صنايع تبديلي منطقه و همچنين ايجاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد جوين.</li> <li>افزايش سهميه بليط قطار شهرستان و ايجاد نمايندگي فروش بليط قطار در شهر نقاب.</li> <li>عريض نمودن محور جاده&shy;اي حکم&shy;آباد به مرکز شهرستان با توجه به ترافيک بالاي وسايل نقليه سنگين، تراکتورها و تيلر&shy;ها بخصوص در فصل برداشت چغندرقند و هندوانه.</li> <li>استقرار مناسب ادارات دولتي و دستگاههاي اجرايي در شهرستان در جهت برآورده شدن نيازهاي خدماتي و استفاده کافي مردم از خدمات ارزنده دولت با توجه به تازه تأسيس بودن شهرستان جوين.</li> <li>تقويت منابع مالي شهرداري در ا جراي طرحهاي بهسازي محيطهاي شهري.</li> <li>افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي (اتوبوس، تاکسي وَِن و ...) با توجه به اينکه در حال حاضر مرکز شهرستان از اين موضوع بي&shy;بهره است.</li> <li>ايجاد پايانه باربري با توجه به حجم بالاي ترانزيت (اين امر با مشارکت بخش خصوصي و درآمدزا مي&shy;باشد).</li> <li>احداث پايانه مسافربري درون و برون شهري با هدف ساماندهي ميني&shy;بوسها و مسافرکش&shy;هاي شخصي که در حال حاضر وضعيت نابساماني در مرکز شهر ايجاد کرده است.</li> <li>احداث مجتمع فرهنگي- ورزشي در شهر نقاب.</li> <li>احداث مسافرخانه، هتل يا سوئيت در شهر نقاب.</li> <li>انجام مطالعات شناسايي و اکتشافات معدني در سطح شهرستان و عمليات ژئوفيزيک هوايي پتانسيل&shy;يابي مواد معدني استراتژيک.</li> <li>تسريع در تهيه طرح جامع و تفصيلي شهري.</li> <li>تهيه و اجراي طرحهاي هادي و ساماندهي فضايي سکونتگاههاي در معرض خطر.</li> <li>مطالعه و اجراي طرح آمايش سرزمين در شهرستان.</li> <li>ايجاد واحدهاي صنعتي عمده از قبيل مجتمع&shy;هاي وابسته به فولاد، ذوب آهن، ريخته&shy;گري و تراکتورسازي.</li> <li>تکميل پروژه&shy;هاي عمده و مهم در حال احداث منطقه: سيمان جوين، اسيد سيتريک و ...</li> <li>احداث ايستگاه تحقيقات کشاورزي در زمينه&shy;هاي زيره، زعفران، گياهان دارويي، پرورش گل و گياهان شور پسند.</li> <li>انجام مطالعات آب شهرستان و تدوين بانک اطلاعاتي جامع آب، قنوات و انسداد چاههاي غيرمجاز و جلوگيري از ريزش و خطر قناتهاي قديمي که در شهر موجود مي&shy;باشد.</li> <li>احداث صنايع تبديلي و تکميلي در بخش کشاورزي.</li> <li>احداث کنار گذر شهر نقاب.</li> <li>بهسازي و ارتقاء راههاي مواصلاتي شهرستان.</li> <li>احداث مصلاي جوين.</li> <li>ايجاد دفتر نمايندگي خبرگذاري جمهوري اسلامي ايران.</li> <li>تجهيز بيمارستان نقاب به وسايل و تجهيزات پزشکي مدرن و ايجاد کلينيک&shy;هاي تخصصي در آن.</li> <li>افزايش اورژانس&shy;هاي بين راهي.</li> <li>احداث انبارهاي ذخيره&shy;سازي غلات (سيلو) و محصولات کشاورزي.</li> <li>گازرساني به مناطق جمعيتي شهرستان (روستاها و کارگاهها و کوره&shy;هاي آجرپزي)</li> <li>تکميل شبکه&shy;هاي آبياري سدهاي موجود در منطقه.</li> <li>احداث پاسگاههاي انتظامي، کلانتريها و واحدهاي راهنمايي و رانندگي موردنياز.</li> <li>تأسيس شعبه بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات و ساير بانکها.</li> <li>ايجاد اردوگاهها دانشجويي و دانش&shy;آموزي در سطح شهرستان.</li> <li>احداث و آسفالت و بهسازي راههاي روستايي.</li> <li>اجراي طرحهاي تسطيح و يکپارچه&shy;سازي اراضي کشاورزي.</li> <li>مرمت و بازسازي بناها، تغيير کاربري مجموعه&shy;ها و بناهاي تاريخي و فرهنگي.</li> <li>اجراي مديريت پسماند و احداث کارخانه کمپوست.</li> <li>تهيه و اجراي طرحهاي مديريت مناطق بياباني (کنترل کانونهاي بحراني فرسايش بادي)</li> <li>ايجاد مجتمعهاي تفريحي، توريستي و خدماتي و رفاهي و پذيرايي در مناطق مستعد شهرستان.</li> <li>اجراي طرح ساماندهي مشاغل مزاحم شهري.</li> </ol> http://www.joveyn.ir?page=15 Sun, 09 Oct 11 08:03:33 +0000 info@joveyn.ir (علی رامشینی) هندوانه <h3>(Watermelon)</h3> <p><img width="427" vspace="10" hspace="10" height="320" align="left" border="1" src="/public_files/image/watermelon/watermelons.jpg" alt="هندوانه" />نام علمي: Citrullus lanatus ؛&nbsp;نوعي بوته و ميوه از دسته صيفي&zwnj;جات است که در جاليز رشد مي&zwnj;کند.</p> <p>در گذشته به اين ميوه تربوزه مي&zwnj;گفته&zwnj;اند که هم اکنون در افغانستان و تاجيکستان به هندوانه تربوزه گفته مي&zwnj;شود.</p> <p>هم اکنون هندوانه در شهرهاي گرگان، اهواز ، جيرفت ، اقليد ، بندرانزلي ، چاف ، داورزن، <strong>جوين </strong>و بوئين زهرا بصورت وسيع کاشت مي شود .</p> <h4>تاريخچه:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h4> <p>هندوانه نام ميوه اي تابستاني که از ديرباز توسط انسان کاشت ميشود و چون پرآب و شيرين بوده، موارد استفاده فراواني داشته است اولين آثار يافت شده از مصرف هندوانه بر روي سنگهايي در مصر در زمان فراعنه حجاري شده است.&nbsp; اما ً کاملا معلوم نيست که مصريان قديم هندوانه و نحوه مصارف مختلف آن را ميشناختند يا خير؟</p> <p>هندوانه به طور وحشي در آفريقا تا حد جنوبي بيابان کارو ( karod Desert) آفريقاي جنوبي يافت ميشود.&nbsp; البته در آسيا نيز انواع وحشي هندوانه وجود دارد و به روايت پانگالو ( Pangalo)&nbsp; مرکز اصلي هندوانه ، هندوستان است اما ويتيکر و ديويس ( whitaker &amp; Daivis) معتقد هستند که آنچه پانگالو براساس مطالعه نمونه هاي مختلف تازه و خشک شده هندوانه هاي آسيايي کشف کرده منبع اوليه هندوانه نبوده بلکه مرکز ثانويه انتشار جنس هندوانه ميباشد.</p> <p>اين گياه از طريق هند وارد ايران شده و نام هندوانه از ترکيب (هند +&nbsp; دانه)&nbsp; به معناي ميوهاي که از هند آمده يا دانه آن از هند آمده مي باشد.</p> <p>البته در جاي ديگري هم ريشه? کلمه? هندوانه را از کلمه? وانا که معني هندوانه در زبان هندي مي باشد، ذکر نموده اند و ايرانيان قديم آنرا هندو وانا و هم اکنون هندوانه مي&zwnj;گويند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; اگر چه هندوانه در قرنهاي اوليه ميلادي به اروپا برده شد ولي کاشت آن تا قرن شانزدهم رواج چنداني نداشت اما در قرن شانزدهم در مناطقي که شرايط آب و هوايي مناسب داشتند شروع به کاشت شد.</p> <p>اين گياه در سراسر مناطق گرمسيري ، نيمه گرمسيري و مناطق خشک دنيا بصورت گسترده اي کاشت ميشود.&nbsp;&nbsp;</p> <p>در بــــرخي از مــناطق آفريقا آولتيوارهاي محلي با ميوههاي تلخ کاشته ميشوند که از آنها براي بذرگيري و تفت دادن (بو دادن) دانه ها و تهيه آجيل استفاده ميگردد و به آنها اگوسي ميگويند.&nbsp;&nbsp;</p> <h4><img width="427" vspace="10" hspace="10" height="320" border="1" src="/public_files/image/watermelon/Watermelon-garden.jpg" alt="جاليز هندوانه آبي" /><img width="427" vspace="10" hspace="10" height="320" border="1" src="/public_files/image/watermelon/Watermelon-FARM.jpg" alt="جاليز هندوانه ديمي" /></h4> <h4>وضعيت موجود هندوانه در جهان:&nbsp;&nbsp;</h4> <p>سطح زير کشت توليد کل و متوسط عملکرد در هکتار هندوانه در جهان در سال 2005&nbsp; ميلادي به ترتيب&nbsp;&nbsp; برابر&nbsp;&nbsp; 3415057 هکتار 96455182 تن و 28243کيلو گرم در هکتار&nbsp;&nbsp; و با?ترين سطح توليد و عملکرد را کشور چين به ترتيب با 2000000&nbsp;&nbsp; هکتار 69000000 تن و514705 /88&nbsp; کيلوگرم در هکتار دارا مي باشد.&nbsp;</p> <h4>&nbsp;</h4> <h4>&nbsp;وضعيت موجود هندوانه در ايران : &nbsp;</h4> <p>&nbsp;</p> <p>سطح زير کشت توليد کل و متوسط عملکرد در هکتار هندوانه در ايران در سال 82-83 ميلادي به ترتيب برابر 100000 هکتار 2150000 تن و&nbsp;&nbsp; 450248 کيلو گرم در هکتار و با?ترين سطح را&nbsp;&nbsp; استان خراسان با&nbsp;&nbsp; هکتار 17874&nbsp;&nbsp; با? تر?ن توليد را استان خوزستان با 536292 تن و با?تر?ن عملکرد در واحد سطح را&nbsp;&nbsp; استان تهران با 41726 کيلو گرم در هکتار&nbsp;&nbsp; دارا مي باشند .</p> <p>ارقام رايج در ايران عبارتند از چارلستون گري 133. آريمسون سوئيت استاندارد و هـيبريد شوگري بي بي يا پانونيا معروف است.&nbsp; هندوانه در ايران در اکثر نقاط کشور بصورت ديم و آبي کاشت شده و ارقام ديم آن در گرگان، جيرفت، خراسان، خوزستان، بندرعباس، گيلان، مازندران، آذربايجان کاشت ميشود.&nbsp;</p> <p>ارقام مخصوص توليد تخمه آجيلي (تخمه ژاپني قرمز) نيز در شهرهاي جوين، نيشابور و سبزوار کشت ميشود.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><img width="427" vspace="10" hspace="10" height="320" align="left" border="1" src="/public_files/image/watermelon/Watermelon_Leaf.jpg" alt="برگ بوته هندوانه" />&nbsp; گياهشناسي:&nbsp;&nbsp;</h3> <p>از نظر گياهشناسي هندوانه گياهي يکساله و علفي است با گونه هاي مختلف از جنس citrullus است جنس citrullus&nbsp; به پنج گونه زير تقسيم ميشود.&nbsp;&nbsp;</p> <p>الف - &nbsp;citrullus lanatus thurb : منشا اوليه آن آفريقا بوده و بصورت خودرو نيز يافت ميشود.&nbsp;&nbsp;</p> <p>ب -&nbsp; citrullus colocynthis cong : بصورت يکساله و چندساله يافت ميشود داراي برگهاي عميق و ميوههاي آوچک بوده که ممکن است سمي نيز باشد.&nbsp; اين گونه بصورت خودرو در آفريقا (&nbsp; ناميبيا )&nbsp; يافت مي شود و از بذر آن نوعي روغن استحصال ميشود.&nbsp;&nbsp;</p> <p>ج - citrullus ecirrhosus cong : گياهي چندساله با ساقه پوشيده از کرک و تک پايه است .&nbsp;&nbsp;</p> <p>د - citrullus noudianus ( sond) ltook : گياهي است دائمي دو پايه، طول ساقه آن 3 تا 5 متر، بدون آرک با برگهايي با بريدگي عميق&nbsp;&nbsp;</p> <p>هـ - &nbsp;&nbsp;&nbsp;citrullus mulosospermus (fursa) : اين گونه به هر دو صورت وحشي و اهلي وجود دارد. در نيجريه و غنا براي تهيه بذر آن پرورش داده ميشود.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h4>شرايط آب و هوايي :&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h4> <p>هندوانه را ميتوان در انواع خاکها کاشت نمود ولي بهترين خاک براي پرورش هندوانه زمينهاي شن و رسي است زمين هاي شني که در بهار زودتر از ساير زمين ها گرم مي شوند و يا زمين هاي لومي که داراي مواد آلي کافي هستند. براي کاشت انواع هندوانه مناسب ترند. در هر صورت خاک بايد از نظر مواد آلي غني باشد . در غير اينصورت بايد آن را با کود حيواني تقويت کرد و يا اينکه هندوانه را بعد از گياهاني که زمين را حاصلخيز مي کنند کاشت نمود. هندوانه در مقابل PH مقاوم است&nbsp; و تا 5&nbsp; PH را به راحتي تحمل مي کند.&nbsp; البته با افزايش حالت اسيدي خاک ميزان بيماريها و سرايت آنها افزايش مي يابد. هندوانه به سرما نيز حساس است و مانند ساير گياهان اين خانواده احتياج به دوره رشد طو?ني گرم دارد.&nbsp; بذر هندوانه در دماي بين 25 تا 30 درجه سانتيگراد جوانه ميزند.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://gallery.joveyn.ir/thumbnails.php?album=1" target="_blank"><span style="font-size: medium;"><strong>از آلبوم هندوانه آجیلی جوین در گالری تصاویر دیدن فرمائید.</strong></span></a></p> <h4>&nbsp;</h4> <h4>براي تشخيص رسيده بودن هندوانه ميتوان از علائم زير استفاده نمود.&nbsp;</h4> <p>1- در کنار دم ميوه روي بوته پيچکي وجود دارد که در زمان رسيدگي کامل رنگ آن از سبز به قهوه اي تغيير پيدا مي کند .&nbsp;</p> <p>2- قسمتي از ميوه که روي خاک قرار دارد سفيد مي ماند.&nbsp; اين قسمت در هندوانه هاي رسيده مايل به زرد رنگ مي شود.</p> <p>3- با ضربه زدن با انگشت بر روي ميوه هندوانه هاي رسيده صدائي خفه و مات دارد در حاليکه هندوانه نارس زنگ دار است 4- با فشردن ميوه بين دستها اگر رسيده باشد به راحتي صداي فشرده شدن گوشت شنيده مي شود در حاليکه در هندوانه هاي نارس سفت بوده و به سختي فشرده مي شود.</p> <p>&nbsp;</p> <h4>نگهداري ميوه هندوانه:&nbsp;</h4> <p>بايد از دماهاي زير صفر به شدت پرهيز کرد و مي توان ميوه را در دماي 4 تا 10 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 80-85 % حداقل 2-3 هفته نگهداري کرد. بنابراين بايد آن را در جاي خنک و نسبتا مرطوب نگه داشت، البته اگر ميوه زياد رسيده باشد آن را نمي توان زياد نگه داشت.&nbsp;</p> <p>همچنين ميوه هاي برش خورده و ترک خورده را بايد حتما در محيط هاي بهداشتي و خنک نگه داشت و سريع مصرف کرد.&nbsp;</p> <p>هندوانه چارلستون گري را براي مصرف تدريجي در خانه توصيه مي نمايند که بجاي برشهاي طولي بصورت حلقه حلقه برش داد تا سطح تماس برش آن کمتر و نگهداري مابقي آن در يخچال آسانتر باشد.&nbsp; سطح برش را بهتر است با تفلون هاي بهداشتي &nbsp;(سلفون) پوشاند تا تازه بماند.&nbsp;</p> <p>از هندوانه علاوه بر تازه خوري، &nbsp;براي تهيه آب ميوه ، فالوده و مربا نيز استفاده مي شود.</p> <h4>&nbsp;</h4> <h4>خاصيت &nbsp;غذايي هندوانه:</h4> <p>&nbsp;</p> <p>از لحاظ تغذيه اي ، هر 100 گرم قسمت قابل مصرف ميوه هندوانه حاوي 93 درصد آب است که خود در تامين آب بدن در فصل گرما بسيار موثر است.&nbsp;&nbsp;و علاوه بر مقادير جزئي انرژي (26کالري ) ، پروتئين (0.5 گرم) ، چربي (0.2 گرم)&nbsp;و&nbsp;کربوهيدرات&nbsp;حاوي&nbsp;مقادير قابل توجهي املاح آهن&nbsp;&nbsp;&nbsp;(mg&nbsp;&nbsp;5)&nbsp;&nbsp;و پتاسيم(mg&nbsp;&nbsp;100)&nbsp;&nbsp;و ويتامينهاي 590)A&nbsp;واحد )،(تيامين 0.03 mg)</p> <p>(ريبوفلاوين&nbsp;mg&nbsp;0.03)(نياسين&nbsp;Mg&nbsp;0.2)&nbsp;&nbsp;و&nbsp;mg 7&nbsp;&nbsp;)C)&nbsp;&nbsp;مي باشد.هندوانه زماني آماده برداشت و مصرف است که ميزان قند آن به حداکثر رسيده باشد و از لحاظ فيزيولوژيکي در مرحله رسيدگي کامل باشد.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ترکيب غذايي آن شامل کالري،ويتامين هاي A،B1،B2،PP ،کلسيم، آهن، فسفر، منيزيم، گوگرد، سديم، چربي، قند، سلولز و... مي شود.</p> <p>هندوانه نفخ اور است و دير هضم، پس بهتر است همراه با غذا مصرف شود و البته شکستن چند دانه از تخم هاي هندوانه اي که نوش جانش کرده ايد، نفخ ان را از بين مي برد.</p> <p>هندوانه مسکن التهاب روده و معده، رافع عطش و پايين اورنده فشار خون است، شير مادران را در دوران شير دهي زياد مي کند و تقويت کننده ي دستگاه گوارش است.</p> <p>تخم هندوانه علاوه بر از بين بردن نفخ، در درمان سوزش ادرار، زخم مثانه و زخم معده هم مفيد است.</p> <p>آب هندوانه همراه با خاکشير، شربت خنکي است که براي پايين اوردن تب معجزه مي کند.</p> <p>آب هندوانه براي کم کردن التهاب هاي پوستي مثل افتاب سوختگي هم موثر است همچنين براي کم کردن خارش و سوزش ناشي از بثورات پوستي هم تاثير زيادي دارد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>پوست هندوانه خواص بسياري دارد و کلي ويتامين درون خود جاي داده ولي در حالت عادي خوردنش ممکن نيست . شما مي توانيد با پوست هندوانه مربا درست کنيد و اين طوري ،هم يک مرباي شيرين و خوش مزه براي صبحانه داشته باشيد و هم ان ويتامين ها را به بدنتان برسانيد.</p> <p><img width="427" vspace="10" hspace="10" height="320" border="1" src="/public_files/image/watermelon/Watermelon_DRY.jpg" alt="خشک کردن بذر هندوانه" /><img width="427" vspace="10" hspace="10" height="320" border="1" src="/public_files/image/watermelon/Watermelon.jpg" alt="بذر هندوانه - تخمه ژاپني" /></p> http://www.joveyn.ir?page=14 Mon, 14 Jan 13 14:00:39 +0000 info@joveyn.ir (علی رامشینی)