Warning: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/joveynir/public_html/index.php on line 5
 خبر - هدیه نوروزی پرتال شهرستان جوین - تقویم سال 1393

هدیه نوروزی پرتال شهرستان جوین - تقویم سال 1393

نوروز

عمری با حسرت و اندوه زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران، باید اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم.

 

مثل لحظه ای که باغ، در ترنم ترانه شکوفا میشود، غرق در شکوفه میشود، روزگارتان بهـاری و لحظه هایتان پر از شکوفـه باد.

 

دانلود تقویم سال 1393 هجری شمسی - طرح اول

دانلود تقویم سال 1393 هجری شمسی - طرح دوم

 

روزهایتان رنگارنگ، سال نو مبارک

علی رامشینی

 

 
Valid CSS!  Valid XHTML 1.0 Transitional